Thiết bị điện thoại tương thích với SYNC™ | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Thiết bị điện thoại tương thích với SYNC™


Hãy xem tất cả những điều tuyệt vời bạn có được khi SYNC™ kết nối với điện thoại của bạn.

SYNCTM 2

Thiết bị điện thoại tương thích với SYNC™


Hãy xem tất cả những điều tuyệt vời bạn có được khi SYNC™ kết nối với điện thoại của bạn.

STAND BY PARTIALLY SUPPORTED (POINT YOUR MOUSE TO LEARN MORE)
SYNC® Media Player compatibility list
  Xử lý cuộc gọi Gọi điện không cần cầm máy Trả lời cuộc gọi chờ Tải Danh bạ điện thoại Nhận biết người gọi Truyền âm thanh SMS hoặc tin nhắn
Airphone
 
Airphone, A501

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.1 (Airphone_A501)

Available
Available
Available
Available
Available

Không cập nhật chính xác được tiêu đề bài nhạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

Alcatel
 
Alcatel, Flash2 7049D

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (7049D_APAC_G50EN_V2.9_151008)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
Alcatel, One Touch M'Pop 5020D

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.1 (01001)

Available
Available
Available
Available
Available

Không hiển thị được các tên bài nhạc trên hệ thống trong quá trình bật nhạc. 

Optional

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

Apple
 
Apple, iPhone 4

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1 (11D169)

Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. Khi nhận cuộc gọi qua tai nghe, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên tai nghe). Tuy nhiên âm thanh này có thể được chuyển sang xe thông qua các nút điều khiển trên xe. 

Optional

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. 

Optional
 
Apple, iPhone 4S

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 9.1 (13B143)

Available

Khi nhận cuộc gọi qua tai nghe, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên tai nghe). Tuy nhiên âm thanh này có thể được chuyển sang xe thông qua các nút điều khiển trên xe. 

Optional

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. 

Optional
 
Apple, iPhone 5

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 9.1 (13B143)

Available

Khi nhận cuộc gọi qua tai nghe, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên tai nghe). Tuy nhiên âm thanh này có thể được chuyển sang xe thông qua các nút điều khiển trên xe. 

Optional

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. 

Optional
 
Apple, iPhone 5C

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.1.1 (14B100)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. 

Optional
 
Apple, iPhone 5S

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.1.1 (14B100)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. 

Optional
 
Apple, iPhone 6

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.2 (15C114)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 6 Plus

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.1 (14B72)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 6S

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.2 (15C114)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 6S Plus

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.2 (15C114)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 7

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.2 (15C114)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 7 Plus

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.2 (15C114)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 8

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.2.1 (15C153)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 8 Plus

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.2 (15C114)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone SE

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.2 (15C114)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
Asus
 
Asus, Zenfone 2 Laser ZE500KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2 (LRX22G.WW_Phone-12.8.5.118)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 2 Laser ZE550KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (MMB29P.WW_user_21.40.1220)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
Asus, Zenfone 2 ZE551ML

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0 (LRX21V.WW-13_20150506_3876)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
Asus, Zenfone 3 Max ZC520TL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (MRA58K.ID_13.1.1.33-20170106)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
 
Asus, Zenfone 3 Max ZC553KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (NMF26F.WW_Phone-14.0200)

Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 3 ZE520KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (MMB29P.WW_Phone-13.20.10.137

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 3 ZE552KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (MMB29P.WW_13.20.10.152)

Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone Go ZB452KG

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1 (LMY47V.WW_Phone-12.2.5.5)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
Asus, Zenfone Go ZC500TG

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (WW_Phone-12.1.0.51-20160825)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
Asus, Zenfone Max ZC550KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (MMB29P.WW_Phone-13.8.26.46)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone Selfie ZD551KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2(LRX22G.WW_user_1.12.40.382_2)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
BlackBerry
 
BlackBerry, Classic

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.3.1.2576

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Leap

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.3.1.2576

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Passport

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.3.0.908

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Priv

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (AAE570)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Q10

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.2.0.429

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Các tin nhắn văn bản không được gửi đi từ hệ thống xe khi kết nối lại dịch vụ mạng. 

Optional
 
BlackBerry, Q5

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.2.0.424

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Các tin nhắn văn bản không được gửi đi từ hệ thống xe khi kết nối lại dịch vụ mạng. 

Optional
 
BlackBerry, Z10

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.2.0.424

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
BlackBerry, Z3

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: v10.2.1.3412

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Z30

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.2.0.429

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Các tin nhắn văn bản không được gửi đi từ hệ thống xe khi kết nối lại dịch vụ mạng. 

Optional
Google
 
Google, Pixel XL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (NMF26U)

Available
Available
Available
Available
Available
Honor
 
Honor, 5X KIW-L21

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1 (KIW-L21C432B140)

Available
Available
Available
Available
Available

Không thể phát và dừng phát nhạc bằng các điều khiển hệ thống trên xe. Nút tạm dừng/phát của xe chưa được đồng bộ với điện thoại. 

Available
HTC
 
HTC, 10 M10h

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (1.30.401.1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire 300

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (1.11.111.1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
HTC, Desire 310

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (1.00.401.4)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
HTC, Desire 530 D530u

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (1.08.401.2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire 601

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (1.10.401.8)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
HTC, Desire 610 D610n

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (1.31.401.2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire 816 D816n

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (1.23.401.1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire Eye M910n

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.4 (1.17.401.9)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One 801n

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2 (7.19.401.2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One A9

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1(1.56.401.70)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One E8 Dual SIM

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (1.25.720.3)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One M8 M8n

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (6.12.401.4)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One M8s M8su

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2 (1.03.401.11)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One M9 M9u

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (3.35.401.12)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One Max

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.3 (1.19.401.2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Các tin nhắn văn bản không được gửi đi từ hệ thống xe khi kết nối lại dịch vụ mạng. 

Optional
 
HTC, One Mini 2 M8MINn

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (2.16.401.1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One Mini 601n

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (3.10.401.6)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Các tin nhắn văn bản không được gửi đi từ hệ thống xe khi kết nối lại dịch vụ mạng. 

Optional
 
HTC, One X S720e

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (4.18.401.2)

Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Không cập nhật chính xác được tiêu đề bài nhạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Các tin nhắn văn bản không được gửi đi từ hệ thống xe khi kết nối lại dịch vụ mạng. 

Optional
 
HTC, One X9 X9Y

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (2.19.710.1)

Available
Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available
Available
Available
 
HTC, U11

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (1.27.401.12)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Windows Phone 8X C620e

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0 (8.0.10501.127)

Available

Khi nhận cuộc gọi qua tai nghe, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên tai nghe). Tuy nhiên âm thanh này có thể được chuyển sang xe thông qua các nút điều khiển trên xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

Huawei
 
Huawei, Ascend G526

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (G526-L22V100R001C346B186)

Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Không hiển thị được các tên bài nhạc trên hệ thống trong quá trình bật nhạc. 

Optional

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Huawei, Ascend G6-L22 4G

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.3 (G6-L22V100R001C191B116)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Huawei, Ascend Mate 7 MT7-L09

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (MT7-L09V100R001C00B127SP02)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Ascend Y330-U01

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (Y330-U01 V100R001C00B116)

Available
Available
Available
Available
Available

Không cập nhật chính xác được tiêu đề bài nhạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Huawei, Ascend Y520

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (Y520-U03V100R001C17B103)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
Huawei, Ascend Y530-U00

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.3 (Y530-U00V100R001C900B189)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Huawei, Ascend Y635-L21

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.4(Y635-L21V100R001C432B131)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, G8 RIO-L01

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (RIO-L01C432B140)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
Huawei, Google Nexus 6P H1512

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (MMB29P)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
Huawei, GR5 (2017) BLL-L22

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (BLL-L22C636B123)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Mate 8 NXT-L29

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (NXT-L29C432B170)

Available
Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available
Available
Available
 
Huawei, Mate 9 MHA-L29

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (MHA-L29C432B126)

Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Mate S CRR-L09

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1 (CRR-L09C432B114)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P10 VTR-L09

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (VTR-L09C432B162)

Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P8 GRA-L09

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0 (GRA-L09V100R001C900B121)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P8 Lite ALE-L21

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0 (ALE-L21 V100R001C432B046)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P9 EVA-L09

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (EVA-L09C432B136)

Available
Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available
Available
Available
 
Huawei, P9 Lite VNS-L31

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (VNS-L31C432B103)

Available
Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available
Available
Available
 
Huawei, P9 Plus VIE-L09

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (VIE-L09C432B161)

Available
Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available
Available
Available
i-mobile
 
i-mobile, IQ 5.1 PRO

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (i-mobile IQ5.1 Pro T19)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. 

Optional
 
i-mobile, IQ 6.6

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.3 (i-mobile IQ6.6_V16)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
i-mobile, IQ 9.1

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.1 (ALPS.JB2.MP.V1.2)

Available
Available
Available
Available
Available

Không cập nhật chính xác được tiêu đề bài nhạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
i-mobile, IQ 9.2

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.1 (i-mobile IQ 9.2A_T16)

Available
Available
Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Không cập nhật chính xác được tiêu đề bài nhạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
i-mobile, IQ BIG2

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0 (i-mobile_IQ_BIG2_V.27)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, IQ II

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1 (LUZ59M)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
i-mobile, IQ X LEON

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.4 (i-mobile IQ X LEON_T23)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
i-mobile, IQ X Lucus

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.4 (IQ_X_LUCUS_V1220B1704)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
i-mobile, IQ X Occo IQ1098

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (i-mobile IQX OCCO_T15)

Available
Available
Available
Available
Available

Không cập nhật chính xác được tiêu đề bài nhạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
 
i-mobile, IQ X Oku IQ1078

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (ALPS.JB9.MP.V1.4)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Không cập nhật chính xác được tiêu đề bài nhạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
i-mobile, IQ X Slim 2

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.3 (i-mobile IQ X Slim 2_V11)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Không cập nhật chính xác được tiêu đề bài nhạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
i-mobile, IQ X3

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (i-mobile.IQ.X3_V.15)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
i-mobile, IQ XPRO2

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2 (i-mobile.IQ_XPRO2_V.30)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, IQ Z

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2 (i-mobile.IQ_Z_V.31)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, I-Style 2.1A

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (ALPS.JB3.MP.V1)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Không cập nhật chính xác được tiêu đề bài nhạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
i-mobile, I-Style 2.6

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.3 (i-mobile i-style 2.6_T07)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Không cập nhật chính xác được tiêu đề bài nhạc trên hệ thống trên xe. 

Optional

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
i-mobile, i-Style 219

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (i-mobile_i-STYLE-219-SW29)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
i-mobile, i-Style 220

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (i-mobile i-STYLE 220_V.13)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
i-mobile, i-Style 7.5

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (i-mobile i-style 7.5A-SW-V.014_20131210)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
i-mobile, i-Style 7.9

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (7.9 DTV-SW-V.015_20140910)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
i-mobile, I-Style 8.3 DTV

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (i-STYLE 8.3 DTV V24)

Available
Available
Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. 

Optional
 
i-mobile, i-Style 8.6

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (IMOBILE_i-STYLE8.6DTV_L104)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
i-mobile, i-STYLE 810

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0 (i-mobile_i-STYLE_810_V.21)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
i-mobile, i-Style 811

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (i-mobile_i-STYLE_811_V.15)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Lenovo
 
Lenovo, A1000

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0 (A1000_S30318_160929_ROW)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Lenovo, A2010

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (S256_1511241400_MP3V1_8G_ROW)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
Lenovo, A5000

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2 (A5000_S124_151118_8G_ROW)

Available
Available

SYNC không thể kết thúc cuộc gọi đang thực hiện khi có một cuộc gọi khác đang chờ. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, A7000

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0 (A7000-a_S142_150630_ROW)

Available

Không thể thực hiện cuộc gọi đi từ hệ thống của xe. 

Không thể thực hiện cuộc gọi đi từ hệ thống của xe. Không thể gom nhiều cuộc gọi trong một phiên hội nghị sử dụng hệ thống trên xe. 

Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, Moto M XT1663

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (XT1663_S364_170803_ROW)

Available
Available

Không thể gom nhiều cuộc gọi trong một phiên hội nghị sử dụng hệ thống trên xe. Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
 
Lenovo, P70

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (P70-A_S139_151214_16G_L_ROW)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
Lenovo, S90 Sisley

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.4(S90-A_ROW_S128_150108)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
Lenovo, Vibe P1ma40

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (P1ma40_S025_150924_16G_ROW)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
Lenovo, Vibe Shot Z90a40

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1 (Z90a40_S311_150804_RJIL

Available
Available

Không thể gom nhiều cuộc gọi trong một phiên hội nghị sử dụng hệ thống trên xe. Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. SYNC không thể kết thúc cuộc gọi đang thực hiện khi có một cuộc gọi khác đang chờ. 

Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
LeTV
 
LeTV, Le 1S X507

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.5.012S

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. 

Optional
LG
 
LG, F70 D315K

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (KOT49I.A141970606)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G Flex D955

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (D95520a-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G Pro 2 D838

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (KOT49I.D83810a)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G2 D802

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (D80220d-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G2 Mini Dual D618

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (V10a-SCA-XXX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G3 Beat D722K

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (KOT49I.A1406902678)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G3 D855

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0 (V20f-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G4 H815

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (V20d-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G5 H850

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (V10c-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G6 H870

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (V10t-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, Google Nexus 4

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.1 (LRX22C)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
LG, Google Nexus 5 D821

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (MMB29K)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
LG, Google Nexus 5X H791

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (MMB29P)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
LG, K10 K430dsY

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (V10b-TWN-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, L70 D320

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (V10B-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, L90 Dual D410

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (V10a-IND-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, Leon LTE H340Y

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.1 (LRX21Y)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, Optimus F3 P655

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (JZO54K)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, P875 Optimus F5

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (P87510a-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, Stylus 2 K520

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (V10b-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Meizu
 
Meizu, M2 M578H

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.5.3I

Available

Không thiết lập được các cuộc gọi ra ngoài trong tất cả các lần thử khi quay số thông qua hệ thống trên xe. Khi nhận được một cuộc gọi đến qua điện thoại, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (âm thanh sẽ nằm lại trên điện thoại) Tuy nhiên, âm thanh có thể được truyền sang hệ thống của xe thông qua điện thoại. 

Không thể dùng máy cầm tay để đặt cuộc gọi ở trạng thái Chờ. 

Optional
Available
Available
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. 

Optional
 
Meizu, MX5

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.1 (Flyme OS 4.5.4.1I)

Available

Khi nhận được một cuộc gọi đến qua điện thoại, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (âm thanh sẽ nằm lại trên điện thoại) Tuy nhiên, âm thanh có thể được truyền sang hệ thống của xe thông qua điện thoại. 

Optional

Không thể dùng máy cầm tay để đặt cuộc gọi ở trạng thái Chờ. 

Optional
Available
Available
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. 

Optional
Microsoft
 
Microsoft, Lumia 430

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (8.10.14234.375)

Available

Khi nhận được một cuộc gọi đến qua điện thoại, âm thanh sẽ không tự động được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên điện thoại) Tuy nhiên, âm thanh này có thể được chuyển qua xe thông qua hệ thống điều khiển của xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Microsoft, Lumia 435

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (8.10.14226.359)

Available

Khi nhận được một cuộc gọi đến qua điện thoại, âm thanh sẽ không tự động được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên điện thoại) Tuy nhiên, âm thanh này có thể được chuyển qua xe thông qua hệ thống điều khiển của xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Microsoft, Lumia 535

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10 (10.0.10586.318)

Available

Khi nhận được một cuộc gọi đến qua điện thoại, âm thanh sẽ không tự động được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên điện thoại) Tuy nhiên, âm thanh này có thể được chuyển qua xe thông qua hệ thống điều khiển của xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Microsoft, Lumia 550

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10 (10.0.10586.318)

Available

Khi nhận được một cuộc gọi đến qua điện thoại, âm thanh sẽ không tự động được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên điện thoại) Tuy nhiên, âm thanh này có thể được chuyển qua xe thông qua hệ thống điều khiển của xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Microsoft, Lumia 640 LTE

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10 (10.0.14393.67)

Available

Khi nhận được một cuộc gọi đến qua điện thoại, âm thanh sẽ không tự động được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên điện thoại) Tuy nhiên, âm thanh này có thể được chuyển qua xe thông qua hệ thống điều khiển của xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Microsoft, Lumia 640 XL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (8.10.15148.160)

Available

Khi nhận được một cuộc gọi đến qua điện thoại, âm thanh sẽ không tự động được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên điện thoại) Tuy nhiên, âm thanh này có thể được chuyển qua xe thông qua hệ thống điều khiển của xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Microsoft, Lumia 650

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10 (10.0.10586.420)

Available

Khi nhận được một cuộc gọi đến qua điện thoại, âm thanh sẽ không tự động được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên điện thoại) Tuy nhiên, âm thanh này có thể được chuyển qua xe thông qua hệ thống điều khiển của xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Microsoft, Lumia 950

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10 (10.0.10586.29)

Available

Khi nhận được một cuộc gọi đến qua điện thoại, âm thanh sẽ không tự động được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên điện thoại) Tuy nhiên, âm thanh này có thể được chuyển qua xe thông qua hệ thống điều khiển của xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Microsoft, Lumia 950 XL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10 (10.0.10586.29)

Available

Khi nhận được một cuộc gọi đến qua điện thoại, âm thanh sẽ không tự động được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên điện thoại) Tuy nhiên, âm thanh này có thể được chuyển qua xe thông qua hệ thống điều khiển của xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Motorola
 
Motorola, Moto G XT1033

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (KXB20.25-1.31)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Motorola, Moto X Play XT1562

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (MPD24.107-52)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
Motorola, Moto X Style XT1572

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (MPH24.49-18)

Available
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available

Không hiển thị ảnh liên lạc trên hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
 
Motorola, Moto X XT1052

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2(KLA20.16-2.16)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Nokia
 
Nokia, 208 Dual SIM

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: V 03.39 07-08-13

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, 3

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (00WW_2_15H)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Nokia, 8

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0.0 (00WW_4_35J)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Nokia, Lumia 1020

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0.10517.150

Available

Khi nhận cuộc gọi qua tai nghe, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên tai nghe). Tuy nhiên âm thanh này có thể được chuyển sang xe thông qua các nút điều khiển trên xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 1320

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (8.10.12393.890)

Available

Khi nhận cuộc gọi qua tai nghe, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên tai nghe). Tuy nhiên âm thanh này có thể được chuyển sang xe thông qua các nút điều khiển trên xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ.