Hướng dẫn ghép cặp điện thoại | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Hướng dẫn ghép cặp điện thoại


Để có thể dùng điện thoại rảnh tay với hỗ trợ của SYNC™, trước tiên bạn cần phải ghép cặp chiếc điện thoại đó. Chắc chắc rằng chức năng Bluetooth® trên điện thoại đã được bật.

Ghi chú: Một số điện thoại thông minh sử dụng mã PIN (Personal Identification Numbers – Mã số cá nhân) có 4 chữ số, do vậy những điện thoại này không nhận mã PIN 6 chữ số do SYNC™. cung cấp, và sẽ ghép cặp theo hướng dẫn ở bước 4. Legal disclaimers

Lưu ý:
Điện thoại của bạn phải tương thích với SYNC™ và nhớ bật Bluetooth®.
Bạn phải dừng xe ở chế độ Park và nổ máy, không để ở chế độ Accessory.

SYNCTM 2

Hướng dẫn ghép cặp điện thoại


 Để có thể dùng điện thoại rảnh tay với hỗ trợ của SYNC™, trước tiên bạn cần phải ghép cặp chiếc điện thoại đó. Chắc chắc rằng chức năng Bluetooth® trên điện thoại đã được bật.

Ghi chú: Một số điện thoại thông minh sử dụng mã PIN (Personal Identification Numbers – Mã số cá nhân) có 4 chữ số, do vậy những điện thoại này không nhận mã PIN 6 chữ số do SYNC™. cung cấp, và sẽ ghép cặp theo hướng dẫn ở bước 4. Legal disclaimers

Lưu ý:
Điện thoại của bạn phải tương thích với SYNC™ và nhớ bật Bluetooth®.
Bạn phải dừng xe ở chế độ Park và nổ máy, không để ở chế độ Accessory.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top