Nghe tin nhắn văn bản | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Nghe tin nhắn văn bản


Đừng rời mắt khỏi lộ trình mà hãy để SYNC™ đọc to tin nhắn đến. Thậm chíSYNC™ có thể hiểu được cả biểu tượng cảm xúc hay ký tự viết tắt thông dụng.

Lưu ý:
. Điện thoại của bạn phải tương thích và kết nối với SYNCTM

SYNCTM 2

Nghe tin nhắn văn bản


Đừng rời mắt khỏi lộ trình mà hãy để SYNC™ đọc to tin nhắn đến. Thậm chíSYNC™ có thể hiểu được cả biểu tượng cảm xúc hay ký tự viết tắt thông dụng.

Lưu ý:
. Điện thoại của bạn phải tương thích và kết nối với SYNCTM

sending a preset text reply
  1. Thông báo bằng âm thanh và trên màn hình khi có tin nhắn đến.
  2. Nhấn nút Voice và nói, “Listen to text message”. (Nghe tin nhắn) SYNCTM sẽ đọc to tin nhắn cho bạn.
  1. Thông báo bằng âm thanh và trên màn hình khi có tin nhắn đến.
  2. Nhấn nút Voice và nói, “Listen to text message”. (Nghe tin nhắn) SYNCTM sẽ đọc to tin nhắn cho bạn.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
kba-2

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top