Nghe Radio | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Nghe Radio


Bạn có thể dễ dàng chuyển sang kênh yêu thích mà không phải xoay núm dò sóng.

SYNCTM 2

Nghe Radio


Bạn có thể dễ dàng chuyển sang kênh yêu thích mà không phải xoay núm dò sóng.

Music
  1. Nhấn nút Voice và nói “Radio on”. Hệ thống sẽ bật kênh cài đặt gần nhất.
  2. Trong khi đang nghe đài, bạn có thể đưa ra bất cứ khẩu lệnh nào sau đây:

     a. “<Một tần số cụ thể>”, ví dụ “FM 107.7”
     b. “<AM/FM><1/2>preset<1-6>”, ví dụ “FM2 preset 2” (Trong trường hợp bạn muốn chuyển sang một kênh đã được cài đặt sẵn)

  1. Nhấn nút Voice và nói “Radio on”. Hệ thống sẽ bật kênh cài đặt gần nhất.
  2. Trong khi đang nghe đài, bạn có thể đưa ra bất cứ khẩu lệnh nào sau đây:

     a. “<Một tần số cụ thể>”, ví dụ “FM 107.7”
     b. “<AM/FM><1/2>preset<1-6>”, ví dụ “FM2 preset 2” (Trong trường hợp bạn muốn chuyển sang một kênh đã được cài đặt sẵn)

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

location

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
contact

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top