Hướng dẫn cài đặt cập nhật phần mềm trên xe | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Hướng dẫn cài đặt cập nhật phần mềm trên xe

Trong quá trình cài đặt cập nhật, màn hình trên xe có thể sẽ chuyển màu tối do hệ thống đang khởi động lại. Bạn cũng sẽ nghe thấy thông báo “Cài đặt hoàn tất” sau mỗi giai đoạn cài đặt, chứ không phải toàn bộ quá trình.

Lưu ý:

· Hãy chắc chắn rằng bạn đã tải bản cập nhật vào USB.
· Hãy chắc chắn rằng xe của bạn đậu ở nơi thông thoáng. Khởi động xe và cho động cơ hoạt động trong khoảng 20 – 30 phút để hoàn tất việc nâng cấp phần mềm.

SYNCTM 2

Hướng dẫn cài đặt cập nhật phần mềm trên xe


Trong quá trình cài đặt cập nhật, màn hình trên xe có thể sẽ chuyển màu tối do hệ thống đang khởi động lại. Bạn cũng sẽ nghe thấy thông báo “Cài đặt hoàn tất” sau mỗi giai đoạn cài đặt, chứ không phải toàn bộ quá trình.

Lưu ý:

· Hãy chắc chắn rằng bạn đã tải bản cập nhật vào USB.
· Hãy chắc chắn rằng xe của bạn đậu ở nơi thông thoáng. Khởi động xe và cho động cơ hoạt động trong khoảng 20 – 30 phút để hoàn tất việc nâng cấp phần mềm.

install-updates

1. Cắm USB vào và chờ cho đến khi màn hình hiển thị “Cập nhật sẽ kéo dài khoảng 30 phút”. Nhấn OK để bắt đầu cài đặt.


2. Chờ ít nhất 20 phút để kiểm tra màn hình. Nhấn OK và rút USB ra khi màn hình hiển thị “Bạn đã cập nhật thành công phần mềm SYNC lên phiên bản Gen2 – Vx.x”. Toàn bộ quá trình cập nhật đến đây là hoàn tất.

1. Cắm USB vào và chờ cho đến khi màn hình hiển thị “Cập nhật sẽ kéo dài khoảng 30 phút”. Nhấn OK để bắt đầu cài đặt.


2. Chờ ít nhất 20 phút để kiểm tra màn hình. Nhấn OK và rút USB ra khi màn hình hiển thị “Bạn đã cập nhật thành công phần mềm SYNC lên phiên bản Gen2 – Vx.x”. Toàn bộ quá trình cập nhật đến đây là hoàn tất.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top