Tải danh bạ điện thoại | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Tải danh bạ điện thoại


Tải danh bạ trên máy điện thoại của bạn và bạn có thể gọi cho bất kỳ ai chỉ cần nói tên của họ. Bật chế độ Tải danh bạ tự động và toàn bộ danh bạ sẽ được cập nhật mỗi khi SYNC™ kết nối với điện thoại của bạn.

Lưu ý:
• Bạn phải chắc chắn máy điện thoại của bạn đã được ghép cặp và kết nối.

SYNCTM 2

Tải danh bạ điện thoại


Tải danh bạ trên máy điện thoại của bạn và bạn có thể gọi cho bất kỳ ai chỉ cần nói tên của họ. Bật chế độ Tải danh bạ tự động và toàn bộ danh bạ sẽ được cập nhật mỗi khi SYNC™ kết nối với điện thoại của bạn.

Lưu ý:
• Bạn phải chắc chắn máy điện thoại của bạn đã được ghép cặp và kết nối.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

 

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

 

LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top