Điều chỉnh nhiệt độ trong xe bằng giọng nói | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Điều chỉnh nhiệt độ trong xe bằng giọng nói


Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ trong xe theo ý muốn chỉ với vài câu lệnh đơn giản.

SYNCTM 2

Điều chỉnh nhiệt độ trong xe bằng giọng nói


Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ trong xe theo ý muốn chỉ với vài câu lệnh đơn giản.

climate-control-by-voice
 1. Nhấn nút Voice và nói “Climate”
 2. SYNCTM sẽ xác nhận và yêu cầu bạn ra lệnh. Hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây:
 • Tắt chế độ điều khiển nhiệt độ hoặc đặt lại mức nhiệt độ ban đầu
 • Đặt mức nhiệt độ mong muốn
 • Ấm hơn hoặc Lạnh hơn
 • Tắt hoặc bật điều hòa
 • Tắt hoặc bật chế độ chống mờ kính chắn gió
 1. Nhấn nút Voice và nói “Climate”
 2. SYNCTM sẽ xác nhận và yêu cầu bạn ra lệnh. Hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây:
 • Tắt chế độ điều khiển nhiệt độ hoặc đặt lại mức nhiệt độ ban đầu
 • Đặt mức nhiệt độ mong muốn
 • Ấm hơn hoặc Lạnh hơn
 • Tắt hoặc bật điều hòa
 • Tắt hoặc bật chế độ chống mờ kính chắn gió

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
callLIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top