Home > Owner > SYNC 2 > Sync2 Climate

Ford Vietnam | HỖ TRỢ SYNC

SYNCTM 2

Điều chỉnh nhiệt độ trong xe


Khi SYNC™ đã sẵn sàng ở chế độ Climate (Điều chỉnh nhiệt độ), hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây:

SYNCTM 2

Điều chỉnh nhiệt độ trong xe


Khi SYNC™ đã sẵn sàng ở chế độ Climate (Điều chỉnh nhiệt độ), hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây:

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888