Các câu lệnh nghe nhạc qua Bluetooth® | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Các câu lệnh nghe nhạc qua Bluetooth®


Khi SYNC™ đã sẵn sàng ở chế độ Bluetooth® Audio (Nghe nhạc qua Bluetooth®), hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây:

SYNCTM 2

Các câu lệnh nghe nhạc qua Bluetooth®


Khi SYNC™ đã sẵn sàng ở chế độ Bluetooth® Audio (Nghe nhạc qua Bluetooth®), hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây:

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888