Trả lời và từ chối cuộc gọi | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Trả lời và từ chối cuộc gọi


Ngay khi điện thoại đã được ghép cặp của bạn kết nối với SYNC™, bạn có thể nhận cuộc gọi với một nút nhấn

SYNCTM 2

Trả lời và từ chối cuộc gọi


Ngay khi điện thoại đã được ghép cặp của bạn kết nối với SYNC™, bạn có thể nhận cuộc gọi với một nút nhấn

answer-reject-calls
  1. Để trả lời điện thoại rảnh tay, nhấn nút có biểu tượng nhận cuộc gọi trên vô lăng và bắt đầu nói chuyện.
  2. Để từ chối cuộc gọi, nhấn nút có biểu tượng gác điện thoại trên vô lăng. Nếu bạn bỏ qua cuộc gọi, hệ thống sẽ ghi nhớ thành 1 cuộc gọi nhỡ.
  1. Để trả lời điện thoại rảnh tay, nhấn nút có biểu tượng nhận cuộc gọi trên vô lăng và bắt đầu nói chuyện.
  2. Để từ chối cuộc gọi, nhấn nút có biểu tượng gác điện thoại trên vô lăng. Nếu bạn bỏ qua cuộc gọi, hệ thống sẽ ghi nhớ thành 1 cuộc gọi nhỡ.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top