Gọi điện thoại | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 

Gọi điện thoại


Khi SYNCTM đã sẵn sàng ở chế độ Phone (Gọi điện thoại), hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây:

SYNCTM 

Gọi điện thoại


Khi SYNCTM đã sẵn sàng ở chế độ Phone (Gọi điện thoại), hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây:

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
kba2

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top