Những câu lệnh khi dùng USB | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNCTM

Những câu lệnh khi dùng USB


Khi SYNCTM đang ở chế độ USB, hãy nói những câu lệnh sau:

SYNCTM

Những câu lệnh khi dùng USB


Khi SYNCTM đang ở chế độ USB, hãy nói những câu lệnh sau:

Thêm Hỗ trợ SYNCTM

Thêm Hỗ trợ SYNCTM

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam 1800-588888

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam 1800-588888
Top