Hoán chuyển điện thoại | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNCTM

Hoán chuyển điện thoại   


Bạn có thể có nhiều hơn 1 điện thoại được kết nối, vì vậy SYNC™ sẽ hoán chuyển kết nối giữa các điện thoại với nhau một cách dễ dàng.

SYNCTM

Hoán chuyển điện thoại   


Bạn có thể có nhiều hơn 1 điện thoại được kết nối, vì vậy SYNC™ sẽ hoán chuyển kết nối giữa các điện thoại với nhau một cách dễ dàng.

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top