Nghe nhạc trực tuyến từ điện thoại kết nối | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNCTM

Nghe nhạc trực tuyến từ điện thoại kết nối


Nghe những bản nhạc yêu thích từ chiếc điện thoại đã được kết nối của bạn chỉ với 1 vài câu lệnh đơn giản.

SYNCTM

Nghe nhạc trực tuyến từ điện thoại kết nối


Nghe những bản nhạc yêu thích từ chiếc điện thoại đã được kết nối của bạn chỉ với 1 vài câu lệnh đơn giản.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top