Cách đưa mệnh lệnh cho SYNC™ | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNCTM

Cách đưa mệnh lệnh cho SYNC™

SYNCTM

Cách đưa mệnh lệnh cho SYNC™

SYNC support

1.Nhấn nút Voice

2.SYNC™ sẽ nói “Please say a command”. Khi bạn nghe thấy tín hiệu, hãy nói mệnh lệnh về hướng microphone

3.SYNC™ sẽ xác nhận mệnh lệnh hoặc yêu cầu bạn đưa ra mệnh lệnh khác.

Chú ý:

• SYNC™ chỉ nghe thấy bạn nói khi hệ thống này đang ở chế độ Listening, sau khi bạn nhấn nút Voice và SYNC™ nói xong.

• Đừng cố gắng đưa ra mệnh lệnh trong khi SYNC™ đang nói, vì khi đó hệ thống sẽ không thể nghe thấy bạn nói gì

• Hãy cố gắng hạn chế mọi tiếng ồn xung quanh trong khi bạn nói với SYNC™ để hệ thống có thể nghe thấy mệnh lệnh của bạn chính xác nhất.

1.Nhấn nút Voice

2.SYNC™ sẽ nói “Please say a command”. Khi bạn nghe thấy tín hiệu, hãy nói mệnh lệnh về hướng microphone

3.SYNC™ sẽ xác nhận mệnh lệnh hoặc yêu cầu bạn đưa ra mệnh lệnh khác.

Chú ý:

• SYNC™ chỉ nghe thấy bạn nói khi hệ thống này đang ở chế độ Listening, sau khi bạn nhấn nút Voice và SYNC™ nói xong.

• Đừng cố gắng đưa ra mệnh lệnh trong khi SYNC™ đang nói, vì khi đó hệ thống sẽ không thể nghe thấy bạn nói gì

• Hãy cố gắng hạn chế mọi tiếng ồn xung quanh trong khi bạn nói với SYNC™ để hệ thống có thể nghe thấy mệnh lệnh của bạn chính xác nhất.

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top