Nghe nhạc từ USB hoặc iPod | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNCTM

Nghe nhạc từ USB hoặc iPod


Dùng khẩu lệnh để bật nhạc từ các thiết bị âm thanh như Ipod, hoặc bạn có thể yêu cầu SYNC™ bật nhạc theo tên bài.

SYNCTM

Nghe nhạc từ USB hoặc iPod


Dùng khẩu lệnh để bật nhạc từ các thiết bị âm thanh như Ipod, hoặc bạn có thể yêu cầu SYNC™ bật nhạc theo tên bài.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top