Thiết bị điện thoại tương thích với SYNC™ | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNC™

Thiết bị điện thoại tương thích với SYNC™


Hãy xem tất cả những điều tuyệt vời bạn có được khi SYNC™ kết nối với điện thoại của bạn.

SYNC™

Thiết bị điện thoại tương thích với SYNC™


Hãy xem tất cả những điều tuyệt vời bạn có được khi SYNC™ kết nối với điện thoại của bạn.

STAND BY PARTIALLY SUPPORTED (POINT YOUR MOUSE TO LEARN MORE)
SYNC® Media Player compatibility list
  Xử lý cuộc gọi Gọi điện không cần cầm máy Trả lời cuộc gọi chờ Tải Danh bạ điện thoại Nhận biết người gọi Truyền âm thanh SMS hoặc tin nhắn
Alcatel
 
Alcatel, Flash2 7049D

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (7049D_APAC_G50EN_V2.9_151008)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Apple
 
Apple, iPhone 4

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0.2 (11A501)

Available

Khi nhận cuộc gọi qua tai nghe, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên tai nghe). Tuy nhiên âm thanh này có thể được chuyển sang xe thông qua các nút điều khiển trên xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. Hệ thống của xe không thể trả lời các tin nhắn. 

Optional
 
Apple, iPhone 4S

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (12B411)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. Hệ thống của xe không thể trả lời các tin nhắn. 

Optional
 
Apple, iPhone 5

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (12B411)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. Hệ thống của xe không thể trả lời các tin nhắn. 

Optional
 
Apple, iPhone 5C

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (12B411)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. Hệ thống của xe không thể trả lời các tin nhắn. 

Optional
 
Apple, iPhone 5S

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.4 (12H143)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Hệ thống của xe không thể trả lời các tin nhắn. Hệ thống trên xe không thông báo tin nhắn văn bản mới đến bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Anh. 

Optional
 
Apple, iPhone 6

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 9.1 (13B143)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Hệ thống của xe không thể trả lời các tin nhắn. 

Optional
 
Apple, iPhone 6 Plus

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (12B411)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. Hệ thống của xe không thể trả lời các tin nhắn. 

Optional
 
Apple, iPhone 6S

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 9.0.2 (13A452)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Hệ thống của xe không thể trả lời các tin nhắn. 

Optional
 
Apple, iPhone 6S Plus

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 9.1 (13B143)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Hệ thống của xe không thể trả lời các tin nhắn. 

Optional
Asus
 
Asus, Zenfone 2 ZE551ML

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0 (LRX21V.WW-13_20150506_3876)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 5 A501CG

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.3 (T00J_1.18.40.9_20140827_0215)

Available
Available

Cuộc gọi không thể được đặt thành Unhold (Bỏ máy) khi sử dụng hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

BlackBerry
 
BlackBerry, 9720

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1 Bundle 2910 (v7.1.0.1083, Platform 9.105.0.18)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Leap

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.3.1.2576

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Passport

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.3.0.908

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Q10

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.2.0.429

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Q5

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.2.0.424

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Z10

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.2.0.424

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
BlackBerry, Z3

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: v10.2.1.3412

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Z30

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.2.0.429

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
HTC
 
HTC, Butterfly S 901s

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.3 (2.21.708.1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Hệ thống của xe không thể trả lời các tin nhắn. 

Optional
 
HTC, Butterfly X920d

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.3 (3.15.707.4)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Hệ thống của xe không thể trả lời các tin nhắn. 

Optional
 
HTC, Desire 300

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (1.11.111.1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire 310

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (1.00.401.4)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
HTC, Desire 816 D816n

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (1.23.401.1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire X T328e

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.1 (2.23.111.4)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One 801n

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.3 (6.09.401.5)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One E8 Dual SIM

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (1.25.720.3)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One M8 M8n

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.1 (4.16.401.10)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One M8s M8su

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2 (1.03.401.11)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One M9 M9u

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2 (1.32.401.15)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Hệ thống trên xe không thông báo tin nhắn văn bản mới đến bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Anh. 

Optional
 
HTC, One Max

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.3 (1.19.401.2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One Mini 2 M8MINn

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (2.16.401.1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One Mini 601n

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (4.09.401.3)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One X+ S728e

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (2.17.206.3)

Phải chấp nhận lời nhắc kết nối trên máy cầm tay khi kết nối với hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Windows Phone 8S A620e

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0 (8.0.10211.204)

Available
Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
HTC, Windows Phone 8X C620e

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0 (8.0.10211.204)

Available

Khi nhận cuộc gọi qua tai nghe, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên tai nghe). Tuy nhiên âm thanh này có thể được chuyển sang xe thông qua các nút điều khiển trên xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

Huawei
 
Huawei, Ascend G510

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.1 (G510-0100V100R001C432B170)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Huawei, Ascend G526

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (G526-L22V100R001C346B186)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Huawei, Ascend Mate 7 MT7-L09

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (MT7-L09V100R001C00B127SP02)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available

Hệ thống trên xe không thông báo tin nhắn văn bản mới đến bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Anh. 

Optional
 
Huawei, Ascend P6

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (P6-U06V100R001C00B106)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Huawei, Ascend P7 P7-L10

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (P7-L10V100R001C00B120)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P8 GRA-L09

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0 (GRA-L09V100R001C900B121)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
i-mobile
 
i-mobile, IQ X Lucus

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.4 (IQ_X_LUCUS_V1220B1704)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Lenovo
 
Lenovo, A5000

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (A5000_S028_150506_8G_ROW)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, A7000

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0 (A7000-a_S142_150630_ROW)

Available

Không thể thực hiện cuộc gọi đi từ hệ thống của xe. 

Không thể thực hiện cuộc gọi đi từ hệ thống của xe. 

Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, A859

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (A859_ROW_S117_140219)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Lenovo, ideaphone P700i

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.0.4 (P700i_ROW_S106_121001)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Lenovo, P70

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.4 (P70-A_S133_150707_16G_ROW)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, S890

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.1 (Lenovo S890_ROW_S109_130115)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

LG
 
LG, E435 Optimus L3 II Dual

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (E43510d-IND-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G Flex D955

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (JDQ39B)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G Pro 2 D838

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (KOT49I.D83810a)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G2 D802

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (D80220d-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G2 Mini Dual D618

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (V10a-SCA-XXX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G3 Beat D722K

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (KOT49I.A1406902678)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G3 D855

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0 (V20f-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G4 H818P

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1(LMY47D)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, Google Nexus 4

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.1 (LRX22C)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, Google Nexus 5 D821

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.1(KOT49E)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, L70 D320

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (V10B-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, L90 Dual D410

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (V10a-IND-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, P715 Optimus L7 II Dual

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (P71510d-IND-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, P765 Optimus L9

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.0.4 (IMM76L)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
LG, P895 Optimus Vu

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.0.4 (IMM76D)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Micromax
 
Micromax, Canvas Doodle 3 A102

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (ZAW1800A_060B_V8_1_9)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Micromax, Canvas nitro A310

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (4.4.023.P0.140703.A310)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Micromax, Unite 2 A106

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (ALPS.KK1.MP1.V2.10)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Microsoft
 
Microsoft, Lumia 535

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (8.10.14219.341)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Microsoft, Lumia 640 LTE

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1(8.10.15127.138)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Motorola
 
Motorola, Moto G XT1033

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.3(14.10.0Q3.X-84-7-LCG-4)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Motorola, Moto X XT1052

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2(KLA20.16-2.16)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Motorola, Razr HD XT925

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (9.8.2Q-8-XT925_VQUL-1601)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. Hệ thống của xe không thể trả lời các tin nhắn. 

Optional
Nokia
 
Nokia, 110

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: V 03.26 27-06-12

Available
Available
Available
Available
Available

Không thể kết nối máy nghe điện thoại với hệ thống xe để chuyển luồng âm thanh. 

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, 208 Dual SIM

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: V 03.39 07-08-13

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. Hệ thống của xe không báo các tin nhắn mới. 

 
Nokia, 301 New

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: V02.33

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. Hệ thống của xe không báo các tin nhắn mới. Hệ thống của xe không thể trả lời các tin nhắn. 

 
Nokia, Asha 206

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: V 03.59

Phải chấp nhận lời nhắc kết nối trên máy cầm tay khi kết nối với hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available

Không thể kết nối máy nghe điện thoại với hệ thống xe để chuyển luồng âm thanh. 

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. Hệ thống của xe không báo các tin nhắn mới. Hệ thống của xe không thể trả lời các tin nhắn. 

 
Nokia, Asha 308

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: V 05.80

Trong quá trình ghép nối và kết nối, một thông báo lỗi kết nối được hiển thị. Tuy nhiên, máy cầm tay sẽ tự động kết nối lại sau đó. 

Optional
Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Asha 309

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: V 05.85 23-10-12

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 1020

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0.10328.78

Available

Khi nhận cuộc gọi qua tai nghe, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên tai nghe). Tuy nhiên âm thanh này có thể được chuyển sang xe thông qua các nút điều khiển trên xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 1320

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (8.10.12393.890)

Available

Khi nhận cuộc gọi qua tai nghe, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên tai nghe). Tuy nhiên âm thanh này có thể được chuyển sang xe thông qua các nút điều khiển trên xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 1520

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0 (8.0.10517.150)

Available

Khi nhận cuộc gọi qua tai nghe, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên tai nghe). Tuy nhiên âm thanh này có thể được chuyển sang xe thông qua các nút điều khiển trên xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 510

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.10.8858.136

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available

Các tin nhắn văn bản được nhận bởi hệ thống xe sẽ được hiển thị không chính xác trên màn hình hệ thống xe. 

Optional
 
Nokia, Lumia 520

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0 (8.0.10211.204)

Available

Khi nhận cuộc gọi qua tai nghe, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên tai nghe). Tuy nhiên âm thanh này có thể được chuyển sang xe thông qua các nút điều khiển trên xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 530

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (8.10.12400.899)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 620

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0 (8.0.10211.204)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 625

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0.10328.78

Available

Khi nhận cuộc gọi qua tai nghe, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên tai nghe). Tuy nhiên âm thanh này có thể được chuyển sang xe thông qua các nút điều khiển trên xe. 

Optional
Available
Available
Available

Nhạc không được phát lại đúng vị trí sau khi kết thúc cuộc gọi. 

Optional

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 630

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (8.10.12359.845)

Available

Khi nhận cuộc gọi qua tai nghe, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên tai nghe). Tuy nhiên âm thanh này có thể được chuyển sang xe thông qua các nút điều khiển trên xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 635

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (8.10.12397.895)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 720

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0 (8.0.10211.204)

Available

Khi nhận cuộc gọi qua tai nghe, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên tai nghe). Tuy nhiên âm thanh này có thể được chuyển sang xe thông qua các nút điều khiển trên xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 730 Dual SIM

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.10 (8.10.1467.221)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 735

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (8.10.14157.200)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 820

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0 (8.0.10211.204)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 830

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (8.10.14157.200)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 920

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0 (8.0.10211.204)

Available

Khi nhận cuộc gọi qua tai nghe, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên tai nghe). Tuy nhiên âm thanh này có thể được chuyển sang xe thông qua các nút điều khiển trên xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 925

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1 (8.10.12393.890)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, Lumia 930

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.10.12397.895

Available

Khi nhận cuộc gọi qua tai nghe, âm thanh sẽ không được chuyển qua các loa của xe (mà sẽ ở lại trên tai nghe). Tuy nhiên âm thanh này có thể được chuyển sang xe thông qua các nút điều khiển trên xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, X Dual Sim

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.0 (10.0.3)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Nokia, XL Dual

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 1.1.1.0

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

OPPO
 
OPPO, Mirror 5 A51f

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 2.1.0i (A51fEX_11_150731)

Available
Available

Không thể hoán đổi âm thanh cuộc gọi giữa nhiều cuộc gọi diễn ra đồng thời. Cuộc gọi không thể được đặt thành Unhold (Bỏ máy) khi sử dụng hệ thống xe. 

Available
Available
Available
Available
 
OPPO, N1

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (N1_13_131116)

Available
Available

Không thể đặt cuộc gọi ở trạng thái Chờ thông qua hệ thống trên xe. Không thể dùng máy cầm tay để đặt cuộc gọi ở trạng thái Chờ. 

Optional
Available
Available
Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. Hệ thống của xe không thể trả lời các tin nhắn. 

Optional
Samsung
 
Samsung, ATIV S I8750

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0 (8.0.10211.204)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Samsung, Galaxy A3 A300FU

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.4 (KTU84P.A300FUXXU1ANL4)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available

Hệ thống trên xe không thông báo tin nhắn văn bản mới đến bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Anh. 

Optional
 
Samsung, Galaxy A5 A500FU

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.4 (KTU84P.A500FUXXU1ANL6)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available

Hệ thống trên xe không thông báo tin nhắn văn bản mới đến bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Anh. 

Optional
 
Samsung, Galaxy A7 A700FD

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.4 (KTU84P.A700FDDDU1AOD1)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available

Hệ thống trên xe không thông báo tin nhắn văn bản mới đến bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Anh. 

Optional
 
Samsung, Galaxy A8 A800F

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1 (LMY47X.A800FXXU1AOG9)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Ace 3 S7275R

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (JDQ39.S7275RXXUAMJ1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Alpha G850F

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.4 (KTU84P.G850FXXU2ANI2)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Chat B5330

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (JZO54K.B5330XXUBMD2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Core 2 Duos G355M/DS

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (KOT49H.G355MUBU0AOA3)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Core Duos i8262

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (JZ054K.I8262XXAMG2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Express I8730

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (JZO54K.I8730XWAMB8)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Fame S6810P

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (JZO54K.S6810PXXAMAB)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Grand 2 G7102

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.3 (JLS36C.G7102XXUANA1)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Grand i9082

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (JZO54K.I9082XXAMC5)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Grand Prime Duos G530H

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.4 (KTU84P.G530HVJU1ANJ2)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Grand Quattro i8552

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (JZO54K.I8552XXAMG1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy J1 J100H

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.4 (KTU84P.J100HXCU0AOB2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy J5 J500F/DD

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1 (LMY48B.J500FXXU1AOH1)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy K Zoom C115

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (KOT49H.C115XXU1BNF1)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Mega i9200

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (JDQ39.I9200DDUAME3)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Mega i9205

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (JDQ39.I9205XXUAMEA)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Note 3 N9000

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (KOT49H.N900XXUDNA6)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Note 3 N9005

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (KOT49H.N9005XXUENB7)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Note 3 Neo N7505

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.3 (JSS15J.N7505XXUANAD)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Note 4 N910G

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.4 (KTU84P.N910GDTU1ANJ4)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Note Edge N915G

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.4 (KTU84P.N915GXXU1ANK4)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Note N7000

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (JZO54K.N7000XXLSZ)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Note5 N920I

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1 (LMY47X.N920IDVU1AOH2)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Pocket Neo S5310

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (JZO54K.S5310XXAME2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Premier i9260

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (JZO54K.I9260ZTAMG1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S Duos S7562

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.0.4 (IMM76I.S7562XXAMA4)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S II I9100

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.0.3 (IML74K.XWLP7)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Hệ thống của xe không thể trả lời các tin nhắn. Số lượng các tin nhắn được hiển thị không chính xác trên hệ thống của xe. 

 
Samsung, Galaxy S III I9300

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (JZO54K.I9300XXELLA)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S III Mini I8190

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (JZO54K.I8190XXAMB2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S4 Active i9295

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (JDQ39.I9295XXUAMF5)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S4 i9500

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.3 (JSS15J.I9500XXUEMJ8)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Hệ thống của xe không thể trả lời các tin nhắn. 

Optional
 
Samsung, Galaxy S4 i9505

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (KOT49H.I9505XXUFNB8)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S4 Mini I9195

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (JDQ39.I9195XXUAMF5)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S5 G900F

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0 (LRX21T.G900FXXU1BNL9)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S5 Mini G800F

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (KOT49H.G800FXXU1ANG7)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S6 Edge G925F

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2 (LRX22G.G925FXXU1AOE3)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available

Hệ thống trên xe không thông báo tin nhắn văn bản mới đến bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Anh. 

Optional
 
Samsung, Galaxy S6 Edge+ G928I

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1 (LMY47X.G928IDVU1AOH2)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S6 G920F

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2 (LRX22G.G920FXXU1AOE3)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available

Hệ thống trên xe không thông báo tin nhắn văn bản mới đến bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Anh. 

Optional
 
Samsung, Galaxy Trend Plus S7580

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (JDQ39.S7580XXUBNA2)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy V G313HZ

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (KOT49H.G313HZDBU0ANJ2)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Y Duos Lite S5302

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 2.3.6 (GINGERBREAD.DDLJ2)

Phải chấp nhận lời nhắc kết nối trên máy cầm tay khi kết nối với hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Samsung, Galaxy Young S6310N

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (JZ054K.S6310NXXAMD1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Z1 Z130H/DS

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: TIZEN 2.3.0.0 (Z130HDDU0BOA3)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

Sony
 
Sony, Xperia C C2305

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (16.0.B.0.21)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Sony, Xperia C3 D2533

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (19.2.A.0.391)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Sony, Xperia E Dual C1605

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.1 (11.3.A.2.1)

Available
Available

Cuộc gọi không thể được đặt thành Unhold (Bỏ máy) khi sử dụng hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Sony, Xperia E1 D2005

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.3 (20.0.A.1.8)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Sony, Xperia E3 D2203

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (18.4.C.1.29)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Sony, Xperia J ST26i

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (11.2.A.0.21)

Available
Available

Cuộc gọi không thể được đặt thành Unhold (Bỏ máy) khi sử dụng hệ thống xe. 

Optional
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Sony, Xperia L C2105

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.2.2 (15.3.A.0.26)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Sony, Xperia M C1905

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (15.1.B.0.2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Sony, Xperia M2 Dual D2302

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.3 (18.0.B.1.23)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Thiết bị này không hỗ trợ chức năng BẢN ĐỒ. 

 
Sony, Xperia S LT26i

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.1.2 (6.2.B.0.200)

Available