Gọi điện thoại | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNCTM

Gọi điện thoại


Khi SYNC™ đang ở chế độ Phone (gọi điện thoại), bạn có thể nói bất kỳ câu lệnh nào sau đây:

SYNCTM

Gọi điện thoại


Khi SYNC™ đang ở chế độ Phone (gọi điện thoại), bạn có thể nói bất kỳ câu lệnh nào sau đây:

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top