Kết nối điện thoại của bạn | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNCTM

Kết nối điện thoại của bạn   


Để có thể gọi điện thoại rảnh tay với SYNC™, trước tiên bạn cần phải kết nối với điện thoại. Đảm bảo là điện thoại của bạn đã bật Bluetooth® pair-mobile-phone

SYNCTM

Kết nối điện thoại của bạn   


Để có thể gọi điện thoại rảnh tay với SYNC™, trước tiên bạn cần phải kết nối với điện thoại. Đảm bảo là điện thoại của bạn đã bật Bluetooth®pair-mobile-phone

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top