Cập nhật danh bạ điện thoại bằng tay | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNCTM

Cập nhật danh bạ điện thoại bằng tay


Nếu bạn không cập nhật danh bạ trong khi kết nối điện thoại, bạn vẫn có thể thực hiện việc đó bằng tay qua vài bước.

 

SYNCTM

Cập nhật danh bạ điện thoại bằng tay


Nếu bạn không cập nhật danh bạ trong khi kết nối điện thoại, bạn vẫn có thể thực hiện việc đó bằng tay qua vài bước.

 

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top