Nghe tin nhắn văn | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNCTM

Nghe tin nhắn văn 


Đừng để mắt bạn rời khỏi lộ trình mà hãy để SYNC™ đọc cho bạn nghe những tin nhắn tới. Thậm chí phần mềm này hiểu được cả những từ viết tắt và biểu tượng cảm xúc thông dụng.

SYNCTM

Nghe tin nhắn văn 


Đừng để mắt bạn rời khỏi lộ trình mà hãy để SYNC™ đọc cho bạn nghe những tin nhắn tới. Thậm chí phần mềm này hiểu được cả những từ viết tắt và biểu tượng cảm xúc thông dụng.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top