Câu lệnh áp dụng cho nghe nhạc trên các thiết bị khác | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNCTM

Câu lệnh áp dụng cho nghe nhạc trên các thiết bị khác


Khi chế độ SYNC™ không phải một đầu vào dòng (AUX), cho biết lệnh sau đây:

SYNC SUPPORT

Câu lệnh áp dụng cho nghe nhạc trên các thiết bị khác


chế độ SYNC™ không phải một đầu vào dòng (AUX), cho biết lệnh sau đây:

Thêm Hỗ trợ SYNCTM

Thêm Hỗ trợ SYNCTM

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top