Các nút điều khiển SYNC™ | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNCTM

 Các nút điều khiển SYNC™

SYNCTM

 Các nút điều khiển SYNC™

SYNC support

Trên vô lăng

Các nút điều khiển trên vô lăng gồm

  • Nói chuyện với SYNC™
  • Điều chỉnh âm lượng
  • Điện thoại (trả lời/kết thúc cuộc gọi và tìm kiếm)
  • Nút OK ( điều khiển 5 hướng)

Trên vô lăng

Các nút điều khiển trên vô lăng gồm

  • Nói chuyện với SYNC™
  • Điều chỉnh âm lượng
  • Điện thoại (trả lời/kết thúc cuộc gọi và tìm kiếm)
  • Nút OK ( điều khiển 5 hướng)
incoming call

Màn hình trung tâm

Hiển thị thông tin liên quan đến SYNC™, như tên người gọi đến hay thông tin chi tiết về bản nhạc

Màn hình trung tâm

Hiển thị thông tin liên quan đến SYNC™, như tên người gọi đến hay thông tin chi tiết về bản nhạc

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top