Hướng dẫn cài đặt cập nhật phần mềm trên xe | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNCTM

Hướng dẫn cài đặt cập nhật phần mềm trên xe


Trong quá trình cài đặt cập nhật, màn hình trên xe có thể sẽ chuyển màu tối do hệ thống đang khởi động lại. Bạn cũng sẽ nghe thấy thông báo “Cài đặt hoàn tất” sau mỗi giai đoạn cài đặt, chứ không phải toàn bộ quá trình.

Lưu ý:

·  Hãy chắc chắn rằng bạn đã tải bản cập nhật vào USB.

·  Hãy chắc chắn rằng xe của bạn đậu ở nơi thông thoáng. Khởi động xe và cho động cơ hoạt động trong khoảng 20 – 30 phút để hoàn tất việc nâng cấp phần mềm.

SYNCTM

Hướng dẫn cài đặt cập nhật phần mềm trên xe

Trong quá trình cài đặt cập nhật, màn hình trên xe có thể sẽ chuyển màu tối do hệ thống đang khởi động lại. Bạn cũng sẽ nghe thấy thông báo “Cài đặt hoàn tất” sau mỗi giai đoạn cài đặt, chứ không phải toàn bộ quá trình.

Lưu ý:


·  Hãy chắc chắn rằng bạn đã tải bản cập nhật vào USB.

·  Hãy chắc chắn rằng xe của bạn đậu ở nơi thông thoáng. Khởi động xe và cho động cơ hoạt động trong khoảng 20 – 30 phút để hoàn tất việc nâng cấp phần mềm.

install-updates

1. Kết nối USB có chứa phần mềm cập nhật với xe; xe của bạn phải đang nổ máy.

2. Nhấn “Menu” và chọn “SYNC-Settings” rồi nhấn tiếp “OK”.

3. Chọn “Install on SYNC” rồi nhấn “OK”

4. Trên màn hình hiển thị “Begin SYNC installation?”. Nhấn “Yes” để xác nhận.
SYNCTM sẽ hiển thị “Installing SYNC file” trong suốt quá trình. Sau khoảng 1 phút, SYNCTMsẽ hiển thị “SYNC is rebooting…”

5. Sau 30 giây, SYNCTM nhắc “your download is in progress, and your system may reboot several times during the update. Please wait about 20min until you hear SYNC system update was completed, you may then use SYNC”. (Trong quá trình tải dữ liệu, hệ thống có thể khởi động lại vài lần để cập nhật. Xin vui lòng đợi khoảng 20 phút cho đến khi bạn nghe thấy tín hiệu báo cập nhật hệ thống SYNC hoàn tất, khi đó bạn có thể bắt đầu sử dụng SYNC”). Sau khoảng 10 giây, thông báo “SYNC is rebooting…” sẽ biến mất và trên màn hình không hiển thị gì nữa. 
Trong suốt quá trình cập nhật, không được rút USB hay tắt động cơ xe cũng như tắt SYNCTM.

6. Sau khoảng 20 phút, SYNCTM sẽ báo “SYNC system update was completed. The system is now on reboot. Please wait a few moments before trying to use the system” (Cập nhật SYNCTM đã hoàn thành. Bây giờ hệ thống sẽ khởi động lại. Xin vui lòng đợi trong giây lát trước khi sử dụng hệ thống). Khoảng 20 giây sau, SYNCTM sẽ hiển thị ““Installation Complete” (Cài đặt hoàn thành). Ngay sau đó, hệ thống sẽ mất vài phút để khởi tạo.

7. Sau khi khởi tạo, SYNCTM sẽ nhắc nhấn “MENU” để thoát khỏi chế độ cài đặt. Lúc này, bạn hoàn toàn có thể rút USB, lái xe đi hoặc tắt máy.
Để hoàn tất toàn bộ quá trình cập nhật, hãy kết nối USB với máy tính của bạn để báo cáo cài đặt thành công.

1. Kết nối USB có chứa phần mềm cập nhật với xe; xe của bạn phải đang nổ máy.

2. Nhấn “Menu” và chọn “SYNC-Settings” rồi nhấn tiếp “OK”.

3. Chọn “Install on SYNC” rồi nhấn “OK”

4. Trên màn hình hiển thị “Begin SYNC installation?”. Nhấn “Yes” để xác nhận.
SYNCTM sẽ hiển thị “Installing SYNC file” trong suốt quá trình. Sau khoảng 1 phút, SYNCTMsẽ hiển thị “SYNC is rebooting…”

5. Sau 30 giây, SYNCTM nhắc “your download is in progress, and your system may reboot several times during the update. Please wait about 20min until you hear SYNC system update was completed, you may then use SYNC”. (Trong quá trình tải dữ liệu, hệ thống có thể khởi động lại vài lần để cập nhật. Xin vui lòng đợi khoảng 20 phút cho đến khi bạn nghe thấy tín hiệu báo cập nhật hệ thống SYNC hoàn tất, khi đó bạn có thể bắt đầu sử dụng SYNC”). Sau khoảng 10 giây, thông báo “SYNC is rebooting…” sẽ biến mất và trên màn hình không hiển thị gì nữa. 
Trong suốt quá trình cập nhật, không được rút USB hay tắt động cơ xe cũng như tắt SYNCTM.

6. Sau khoảng 20 phút, SYNCTM sẽ báo “SYNC system update was completed. The system is now on reboot. Please wait a few moments before trying to use the system” (Cập nhật SYNCTM đã hoàn thành. Bây giờ hệ thống sẽ khởi động lại. Xin vui lòng đợi trong giây lát trước khi sử dụng hệ thống). Khoảng 20 giây sau, SYNCTM sẽ hiển thị ““Installation Complete” (Cài đặt hoàn thành). Ngay sau đó, hệ thống sẽ mất vài phút để khởi tạo.

7. Sau khi khởi tạo, SYNCTM sẽ nhắc nhấn “MENU” để thoát khỏi chế độ cài đặt. Lúc này, bạn hoàn toàn có thể rút USB, lái xe đi hoặc tắt máy.
Để hoàn tất toàn bộ quá trình cập nhật, hãy kết nối USB với máy tính của bạn để báo cáo cài đặt thành công.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top