Thực hiện chức năng điện thoại rảnh tay | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNCTM

Thực hiện chức năng điện thoại rảnh tay


Với chức năng gọi điện thoại rảnh tay, bạn có thể yêu cầu SYNC™ bấm bất kỳ số điện thoại nào bằng khẩu lệnh.

SYNCTM

Thực hiện chức năng điện thoại rảnh tay


Với chức năng gọi điện thoại rảnh tay, bạn có thể yêu cầu SYNC™ bấm bất kỳ số điện thoại nào bằng khẩu lệnh.

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top