Hủy bỏ điện thoại đã kết nối | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNCTM

Hủy bỏ điện thoại đã kết nối


Nếu bạn mới mua một chiếc điện thoại mới và muốn hủy điện thoại cũ khỏi hệ thống, chỉ cần thực hiện 1 số bước sau.

SYNCTM

Hủy bỏ điện thoại đã kết nối


Nếu bạn mới mua một chiếc điện thoại mới và muốn hủy điện thoại cũ khỏi hệ thống, chỉ cần thực hiện 1 số bước sau.

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top