Thực hiện cuộc gọi trong danh bạ | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNCTM

Thực hiện cuộc gọi trong danh bạ


Nếu bạn đã tải về danh bạ điện thoại, bạn có thể sử dụng khẩu lệnh đơn giản để gọi cho bất kỳ ai trong danh bạ của bạn.

SYNCTM

Thực hiện cuộc gọi trong danh bạ


Nếu bạn đã tải về danh bạ điện thoại, bạn có thể sử dụng khẩu lệnh đơn giản để gọi cho bất kỳ ai trong danh bạ của bạn.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

 

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

 

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

 

 

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

 

 

Top