Câu lệnh dùng cho nghe nhạc qua cổng Bluetooth® | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNC™

Câu lệnh dùng cho nghe nhạc qua cổng Bluetooth®


Khi SYNCTM đang ở chế độ Bluetooth® Audio, hãy nói những câu lệnh sau:bluetooth-voice-commands

SYNC™

Câu lệnh dùng cho nghe nhạc qua cổng Bluetooth®


Khi SYNCTM đang ở chế độ Bluetooth® Audio, hãy nói những câu lệnh sau:bluetooth-voice-commands

Thêm Hỗ trợ SYNCTM

Thêm Hỗ trợ SYNCTM

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top