Tự động cập nhật danh bạ điện thoại | SYNC™ 1 | Ford VN

SYNCTM

Tự động cập nhật danh bạ điện thoại  


Sau khi bạn tải về danh bạ điện thoại, chỉ cần đọc tên có trong danh bạ, SYNC™ sẽ gọi cho người đó. Với chế độ tự động cập nhật, danh bạ của bạn sẽ được cập nhật sau mỗi lần bạn kết nối điện thoại.

SYNCTM

Tự động cập nhật danh bạ điện thoại  


Sau khi bạn tải về danh bạ điện thoại, chỉ cần đọc tên có trong danh bạ, SYNC™ sẽ gọi cho người đó. Với chế độ tự động cập nhật, danh bạ của bạn sẽ được cập nhật sau mỗi lần bạn kết nối điện thoại.

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Thêm Hỗ trợ SYNC™

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top