Chủ Sở hữu Xe Ford | Giới thiệu khách hàng | Ford VN

incentives

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG – NHẬN NGAY QUÀ TẶNG

Hãy giới thiệu với chúng tôi người thân và bạn bè của Quí vị đang có dự đinh mua xe bằng cách điền vào “Phiếu giới thiệu khách hàng tiềm năng” trực tuyến dưới đây. 
Công ty Ford Việt Nam xin gửi phần quà tặng như sau:

 • 01 phiếu dịch vụ trị giá 200.000đ cho mỗi khách hàng tiềm năng. Quí vị được giới thiệu tối đa 5 khách hàng tiềm năng.
 • 01 phiếu dịch vụ trị giá 2.000.000đ với mỗi khách hàng tiềm năng đã giới thiệu ký hợp đồng và mua xe trong vòng 3 tháng kể từ ngày giới thiệu.

Điều kiện và thể lệ chương trình: 

 • Chương trình dành cho chủ sơ hữu xe Ford và không áp dụng cho khách hàng mua xe theo lô hoặc mua xe đứng tên công ty.
 • Chương trình có hiệu lực đến ngày 31/12/2018 hoặc có thể dừng mà không cần báo trước
 • Định nghĩa ‘Khách hàng tiềm năng’ được sử dụng trong chương trình:
 •  Chưa liên hệ với Đại lý  Ford
 •  Có nhu cầu mua xe trong thời gian từ 1 đến 3 tháng
 • Tên chủ sở hữu trên hợp đồng mua xe phải trùng tên khách hàng tiềm năng được giới thiệu
 • Chủ sở hữu xe Ford cung cấp thông tin trong phiếu giới thiệu phải được khách hàng tiềm năng cho phép thu thập, lưu giữ và sử dụng 

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG – NHẬN NGAY QUÀ TẶNG

Hãy giới thiệu với chúng tôi người thân và bạn bè của Quí vị đang có dự đinh mua xe bằng cách điền vào “Phiếu giới thiệu khách hàng tiềm năng” trực tuyến dưới đây. 
Công ty Ford Việt Nam xin gửi phần quà tặng như sau:

 • 01 phiếu dịch vụ trị giá 200.000đ cho mỗi khách hàng tiềm năng. Quí vị được giới thiệu tối đa 5 khách hàng tiềm năng.
 • 01 phiếu dịch vụ trị giá 2.000.000đ với mỗi khách hàng tiềm năng đã giới thiệu ký hợp đồng và mua xe trong vòng 3 tháng kể từ ngày giới thiệu.

Điều kiện và thể lệ chương trình: 

 • Chương trình dành cho chủ sơ hữu xe Ford và không áp dụng cho khách hàng mua xe theo lô hoặc mua xe đứng tên công ty.
 • Chương trình có hiệu lực đến ngày 31/12/2018 hoặc có thể dừng mà không cần báo trước
 • Định nghĩa ‘Khách hàng tiềm năng’ được sử dụng trong chương trình:
 •  Chưa liên hệ với Đại lý  Ford
 •  Có nhu cầu mua xe trong thời gian từ 1 đến 3 tháng
 • Tên chủ sở hữu trên hợp đồng mua xe phải trùng tên khách hàng tiềm năng được giới thiệu
 • Chủ sở hữu xe Ford cung cấp thông tin trong phiếu giới thiệu phải được khách hàng tiềm năng cho phép thu thập, lưu giữ và sử dụng 

PHIẾU GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

 


 

PHIẾU GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG


THÔNG TIN NGƯỜI GIỚI THIỆU

THÔNG TIN NGƯỜI GIỚI THIỆU

THÔNG TIN LOẠI XE FORD QUÝ VỊ ĐANG SỬ DỤNG

THÔNG TIN LOẠI XE FORD QUÝ VỊ ĐANG SỬ DỤNG

 


 

KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG ĐƯỢC GIỚI THIỆU

 


 

KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG ĐƯỢC GIỚI THIỆU

Ghi chú:

 - Trung tâm Quan hệ khách hàng của Ford Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm xác minh khách hàng được giới thiệu

- Quà tặng sẽ được thông báo và gửi tới Quí vị sau khi thực hiện xong việc xác minh

- Quyết định của Ford Việt  Nam về việc xác minh khách hàng và quà tặng là quyết định cuối cùng

-Bằng việc gửi đi, tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với điều kiện và thể lệ chương trình

Ghi chú:

 - Trung tâm Quan hệ khách hàng của Ford Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm xác minh khách hàng được giới thiệu

- Quà tặng sẽ được thông báo và gửi tới Quí vị sau khi thực hiện xong việc xác minh

- Quyết định của Ford Việt  Nam về việc xác minh khách hàng và quà tặng là quyết định cuối cùng

-Bằng việc gửi đi, tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với điều kiện và thể lệ chương trình

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

LIÊN HỆ

 Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam

1800-588888

 Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam

1800-588888

Top