Hệ thống Cảnh báo Thay dầu Thông minh

Cảnh báo Thay dầu Thông minh  


Chiếc xe Ford của bạn có thể được trang bị Hệ thống Cảnh báo thay dầu thông minh ( IOLM). Hệ thống thông minh này có thể đo lường hiệu suất dầu xe của bạn

Cảnh báo Thay dầu Thông minh 


Chiếc xe Ford của bạn có thể được trang bị Hệ thống Cảnh báo thay dầu thông minh ( IOLM). Hệ thống thông minh này có thể đo lường hiệu suất dầu xe của bạn

billboard AU
Image 1

Hệ thống hoạt động như thế nào?


Mọi người thường thực hiện cách lái xe khác nhau, và Hệ thống cảnh báo IOLM cá nhân hóa khả năng phục hồi của dầu và bộ lọc dầu theo cách bạn lái xe để giúp chiếc xe của bạn duy trì hoạt động hiệu quả .Từ năm này qua năm khác, hệ thống IOLM sử dụng dữ liệu từ hiệu suất động cơ trên xe của bạn và theo dõi các điều kiện vận hành. Hệ thống tính toán dựa trên thói quen lái xe của bạn bao gồm kéo xe, lái xe địa hình, vận hành không tải kéo dài, hoặc đi tốc độ thấp. Bạn càng vận hành chiếc xe của mình trong điều kiện khắc nghiệt thì thời gian giữa các lần thay dầu càng ngắn, giúp chiếc xe của bạn bền bỉ hơn.

Hệ thống hoạt động như thế nào?


Mọi người thường thực hiện cách lái xe khác nhau, và Hệ thống cảnh báo IOLM cá nhân hóa khả năng phục hồi của dầu và bộ lọc dầu theo cách bạn lái xe để giúp chiếc xe của bạn duy trì hoạt động hiệu quả .Từ năm này qua năm khác, hệ thống IOLM sử dụng dữ liệu từ hiệu suất động cơ trên xe của bạn và theo dõi các điều kiện vận hành. Hệ thống tính toán dựa trên thói quen lái xe của bạn bao gồm kéo xe, lái xe địa hình, vận hành không tải kéo dài, hoặc đi tốc độ thấp. Bạn càng vận hành chiếc xe của mình trong điều kiện khắc nghiệt thì thời gian giữa các lần thay dầu càng ngắn, giúp chiếc xe của bạn bền bỉ hơn.

Tôi trông đợi điều gì?


Cảnh báo bảo dưỡng IOLM đầu tiên-Thay dầu động cơ sớm sẽ xuất hiện khi tuổi thọ dầu (nhớt) của xe bạn ở mức 5%. Bạn nên đặt lịch bảo dưỡng để thay dầu (nhớt) càng sớm càng tốt. Cảnh báo IOLM thứ hai - Yêu cầu thay dầu ngay - cảnh báo cho bạn rằng dầu (nhớt) của xe bạn đang ở mức 0%. Bạn nên đặt lịch bảo dưỡng để thay dầu (nhớt) ngay lập tức.


Các cảnh báo này xuất hiện trên cả màn hình táp lô và ứng dụng FordPass của bạn. Tại thời điểm cảnh báo được hiển thị, vui lòng liên hệ với đại lý Ford tại địa phương của bạn để đặt dịch vụ thay thế Dầu & Lọc dầu. Các đại lý của Ford có thể cũng thảo luận với bạn nếu tuổi thọ dầu yêu cầu thay thế khi thực hiện bảo dưỡng định kỳ, tùy thuộc vào ngày đến hạn bảo dưỡng tiếp theo.


Khi Đại lý Ford của bạn thay thế Bộ lọc Dầu & Dầu, họ sẽ thiết lập lại IOLM của bạn.

Tôi trông đợi điều gì?


Cảnh báo bảo dưỡng IOLM đầu tiên-Thay dầu động cơ sớm sẽ xuất hiện khi tuổi thọ dầu (nhớt) của xe bạn ở mức 5%. Bạn nên đặt lịch bảo dưỡng để thay dầu (nhớt) càng sớm càng tốt. Cảnh báo IOLM thứ hai - Yêu cầu thay dầu ngay - cảnh báo cho bạn rằng dầu (nhớt) của xe bạn đang ở mức 0%. Bạn nên đặt lịch bảo dưỡng để thay dầu (nhớt) ngay lập tức.


Các cảnh báo này xuất hiện trên cả màn hình táp lô và ứng dụng FordPass của bạn. Tại thời điểm cảnh báo được hiển thị, vui lòng liên hệ với đại lý Ford tại địa phương của bạn để đặt dịch vụ thay thế Dầu & Lọc dầu. Các đại lý của Ford có thể cũng thảo luận với bạn nếu tuổi thọ dầu yêu cầu thay thế khi thực hiện bảo dưỡng định kỳ, tùy thuộc vào ngày đến hạn bảo dưỡng tiếp theo.


Khi Đại lý Ford của bạn thay thế Bộ lọc Dầu & Dầu, họ sẽ thiết lập lại IOLM của bạn.

image

Tôi chăm sóc dầu xe thế nào?


Yêu cầu dịch vụ thay dầu khi thông báo thay dầu xuất hiện trên màn hình thông tin, được kích hoạt bởi hệ thống Cảnh báo thay dầu thông minh (IOLM) Vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng xe hoặc Danh mục bảo dưỡng trên xe của bạn để biết tất cả các yêu cầu bảo dưỡng định kỳ của xe hoặc liên hệ với các đại lý Ford tại địa phương của bạn.

Tôi chăm sóc dầu xe thế nào?


Yêu cầu dịch vụ thay dầu khi thông báo thay dầu xuất hiện trên màn hình thông tin, được kích hoạt bởi hệ thống Cảnh báo thay dầu thông minh (IOLM) Vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng xe hoặc Danh mục bảo dưỡng trên xe của bạn để biết tất cả các yêu cầu bảo dưỡng định kỳ của xe hoặc liên hệ với các đại lý Ford tại địa phương của bạn.

Top