Home > Owner > Ford Protect > Oil Save Pack

Ford Vietnam | Sẩn phẩm Oil Save Pack

THẺ DẦU NHỚT & LỌC DẦU (OSP)

THẺ DẦU NHỚT & LỌC DẦU (OSP)

oil save pack

Khách hàng sẽ trả trước cho toàn bộ phụ tùng dầu máy và lọc dầu trong tương lai khi mang xe vào làm bảo dưỡng theo lịch khuyến nghị tại các Đại lý chính hãng trên toàn quốc với đội ngũ kĩ thuật viên lành nghề được đào tạo cùng trang thiết bị hiện đại, chuyên dụng dành riêng chỉ có cho xe Ford.

Khách hàng sẽ trả trước cho toàn bộ phụ tùng dầu máy và lọc dầu trong tương lai khi mang xe vào làm bảo dưỡng theo lịch khuyến nghị tại các Đại lý chính hãng trên toàn quốc với đội ngũ kĩ thuật viên lành nghề được đào tạo cùng trang thiết bị hiện đại, chuyên dụng dành riêng chỉ có cho xe Ford.

LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM THẺ DẦU NHỚT & LỌC DẦU (OSP)

 • Tiết kiệm chi phí so với việc mua lẻ phụ tùng dầu(nhớt) và lọc dầu thông thường
 • Khách hàng xe mới và khách hàng dịch vụ đều có thể mua bất cứ lúc nào khi đang vận hành xe
 • Chỉ trả một lần và yên tâm sử dụng bất cứ khi nào tối đa 3 lần để mua phụ tùng dầu nhớt và lọc dầu trong vòng 18 tháng.
 • 100% Phụ tùng dầu (nhớt) và lọc dầu chính hãng cho xe
 • Thuận tiện hơn khi sử dụng được trên tất cả các Đại lý Ủy quyền của Ford Việt Nam trên toàn quốc

LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM THẺ DẦU NHỚT & LỌC DẦU (OSP)

 • Tiết kiệm chi phí so với việc mua lẻ phụ tùng dầu(nhớt) và lọc dầu thông thường
 • Khách hàng xe mới và khách hàng dịch vụ đều có thể mua bất cứ lúc nào khi đang vận hành xe
 • Chỉ trả một lần và yên tâm sử dụng bất cứ khi nào tối đa 3 lần để mua phụ tùng dầu nhớt và lọc dầu trong vòng 18 tháng.
 • 100% Phụ tùng dầu (nhớt) và lọc dầu chính hãng cho xe
 • Thuận tiện hơn khi sử dụng được trên tất cả các Đại lý Ủy quyền của Ford Việt Nam trên toàn quốc
oil-save-pack

Bảng giá sản phẩm thẻ Thay Dầu nhớt và Lọc dầu nhớt (OSP)

(Giá chưa bao gồm VAT)

Bảng giá sản phẩm thẻ Thay Dầu nhớt và Lọc dầu nhớt (OSP)

(Giá chưa bao gồm VAT)

Loại xe Loại thẻ Số km Giá bán lẻ (chưa VAT)
EcoSport 1.0L EcoBoost 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,274,074
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,359,259
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 3,474,074
EcoSport 1.5L Dragon 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,042,593
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 1,963,889
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 2,870,370
Everest & Ranger 2.0L 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,548,148
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,883,333
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 4,223,148
Everest & Ranger 2.2L 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,687,963
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,134,259
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 4,594,444
Explorer 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,720,370
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,200,000
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 4,689,815
Tourneo 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,481,481
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,990,741
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 4,345,370
Transit 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,527,778
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,073,148
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 4,490,741
Everest & Ranger 3.2L 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,929,630
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,565,741
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 5,226,852
EcoSport 1.5L Duratec Sigma 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,178,704
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,201,852
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 3,231,481
Fiesta 1.0 Ecoboost 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,263,889
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,359,259
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 3,462,963
Fiesta 1.5 Duratec 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,028,704
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 1,937,963
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 2,839,815
Focus 1.5 Ecoboost 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,320,370
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,489,815
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 3,635,185
Focus 2.0 Duratec 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,043,519
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 1,945,370
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 2,832,407
Focus 1.6 Duratec 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,028,704
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 1,928,704
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 2,820,370
Transit Mới 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,741,667
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,483,333
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 5,138,889
Explorer Hoàn Toàn Mới 12 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,559,091
24 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,113,636
36 tháng - 3 lần sử dụng 30K 4,568,182
Loại xe Loại thẻ Số km Giá bán lẻ (chưa VAT)
EcoSport 1.0L EcoBoost 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,274,074
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,359,259
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 3,474,074
EcoSport 1.5L Dragon 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,042,593
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 1,963,889
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 2,870,370
Everest & Ranger 2.0L 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,548,148
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,883,333
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 4,223,148
Everest & Ranger 2.2L 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,687,963
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,134,259
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 4,594,444
Explorer 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,720,370
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,200,000
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 4,689,815
Tourneo 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,481,481
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,990,741
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 4,345,370
Transit 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,527,778
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,073,148
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 4,490,741
Everest & Ranger 3.2L 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,929,630
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,565,741
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 5,226,852
EcoSport 1.5L Duratec Sigma 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,178,704
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,201,852
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 3,231,481
Fiesta 1.0 Ecoboost 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,263,889
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,359,259
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 3,462,963
Fiesta 1.5 Duratec 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,028,704
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 1,937,963
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 2,839,815
Focus 1.5 Ecoboost 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,320,370
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,489,815
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 3,635,185
Focus 2.0 Duratec 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,043,519
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 1,945,370
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 2,832,407
Focus 1.6 Duratec 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,028,704
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 1,928,704
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 2,820,370
Transit Mới 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,741,667
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,483,333
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 5,138,889
Explorer Hoàn Toàn Mới 12 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,559,091
24 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,113,636
36 tháng - 3 lần sử dụng 30K 4,568,182

Nhiên liệu, Dầu Nhớt & Dầu Động Cơ - - Những câu hỏi thường gặp

Nhiên liệu, Dầu Nhớt & Dầu Động Cơ - - Những câu hỏi thường gặp

 • Xe Ford tiêu hao bao nhiêu nhiên liệu mỗi km?

  Xe Ford tiêu hao bao nhiêu nhiên liệu mỗi km?

  Mức tiêu hao nhiên liệu được thể hiện trên tem nhiên liệu được dán trên từng loại xe. Các kỹ sư của Ford đã đưa cả ba công nghệ chủ chốt vào động cơ EcoBoost nhằm giảm mức tiêu hao nhiên liệu và mang lại sức mạnh vượt trội. Tùy Khách hàng vui lòng tham khảo thông tin tại Đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.

  Mức tiêu hao nhiên liệu được thể hiện trên tem nhiên liệu được dán trên từng loại xe. Các kỹ sư của Ford đã đưa cả ba công nghệ chủ chốt vào động cơ EcoBoost nhằm giảm mức tiêu hao nhiên liệu và mang lại sức mạnh vượt trội. Tùy Khách hàng vui lòng tham khảo thông tin tại Đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.

 • Động cơ Ford Ecoboost có cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu của xe ô tô hay không?

  Động cơ Ford Ecoboost có cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu của xe ô tô hay không?

  Tùy thuộc vào các phương pháp vận hành của người sử dụng xe mà có các mức tiêu thụ nhiên liệu khác nhau. Mức tiêu thụ trung bình ở các tình huống được cung cấp trong Hướng dẫn sử dụng và Nhãn tiêu thụ nhiên liệu dán ở kính xe.

  Tùy thuộc vào các phương pháp vận hành của người sử dụng xe mà có các mức tiêu thụ nhiên liệu khác nhau. Mức tiêu thụ trung bình ở các tình huống được cung cấp trong Hướng dẫn sử dụng và Nhãn tiêu thụ nhiên liệu dán ở kính xe.

 • Nên sử dụng dầu khoáng, dầu tổng hợp hay dầu bán tổng hợp cho xe Ford của mình?

  Nên sử dụng dầu khoáng, dầu tổng hợp hay dầu bán tổng hợp cho xe Ford của mình?

  Ford Việt Nam khuyến nghị khách hàng sử dụng loại dầu nhớt động cơ Castrol Magnatec Pro A5 5W-30 theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cho chiếc xe bán tải 4x4 và xe SUV 4x4 Ford của mình.

  Ford Việt Nam khuyến nghị khách hàng sử dụng loại dầu nhớt động cơ Castrol Magnatec Pro A5 5W-30 theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cho chiếc xe bán tải 4x4 và xe SUV 4x4 Ford của mình.

 • Nên sử dụng dầu động cơ nào cho chiếc xe địa hình 4x4 của mình?

  Nên sử dụng dầu động cơ nào cho chiếc xe địa hình 4x4 của mình?

  Ford Việt Nam khuyến nghị khách hàng sử dụng loại dầu nhớt động cơ Castrol Magnatec Pro A5 5W-30 theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cho chiếc xe bán tải 4x4 và xe SUV 4x4 Ford của mình.

  Ford Việt Nam khuyến nghị khách hàng sử dụng loại dầu nhớt động cơ Castrol Magnatec Pro A5 5W-30 theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cho chiếc xe bán tải 4x4 và xe SUV 4x4 Ford của mình.

 • Khi nào nên thay nhớt (dầu động cơ) xe ô tô?

  Khi nào nên thay nhớt (dầu động cơ) xe ô tô?

  Với điều kiện sử dụng bình thường, Ford khuyến nghị thay dầu động cơ và lọc dầu động cơ đúng tiêu chuẩn mỗi 10.000Km/6 Tháng tùy theo điều kiện nào đến trước

  Với điều kiện sử dụng bình thường, Ford khuyến nghị thay dầu động cơ và lọc dầu động cơ đúng tiêu chuẩn mỗi 10.000Km/6 Tháng tùy theo điều kiện nào đến trước

 • Khi nào nên thay dầu hộp số ô tô?

  Khi nào nên thay dầu hộp số ô tô?

  Khách hàng nên thay dầu (nhớt) hộp số ô tô theo định kỳ bảo dưỡng khuyến nghị cụ thể của mỗi xe, khi có yêu cầu kỹ thuật hoặc khi đại tu hộp số.

  Khách hàng nên thay dầu (nhớt) hộp số ô tô theo định kỳ bảo dưỡng khuyến nghị cụ thể của mỗi xe, khi có yêu cầu kỹ thuật hoặc khi đại tu hộp số.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

 

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

 

LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

 

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888