Home > About > News Events > 2021 > CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRANSIT
CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRANSIT
01/04/21

Giảm giá 20% thẻ thay dầu (nhớt) và lọc dầu (nhớt) 2 lần cho tất cả các Khách hàng Transit từ ngày 01/04/2021 - 30/06/2021.

Chương trình áp dụng trên tất cả các Đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam (*)

Hãy liên hệ Đại lý gần nhất hoặc Hotline 1800- 588 888 để biết thêm chi tiết chương trình

Giảm giá 20% thẻ thay dầu (nhớt) và lọc dầu (nhớt) 2 lần cho tất cả các Khách hàng Transit từ ngày 01/04/2021 - 30/06/2021.

Chương trình áp dụng trên tất cả các Đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam (*)

Hãy liên hệ Đại lý gần nhất hoặc Hotline 1800- 588 888 để biết thêm chi tiết chương trình

Ford-Transit
Top