Home > About > News Events > 2020 > CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRANSIT
CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRANSIT
15/12/20

Tặng ngay 01 lọc dầu (nhớt) miễn phí cho Khách hàng có xe Transit khi vào bảo dưỡng có thay dầu động cơ từ ngày 15/12/2020 - 31/01/2021. Chương trình áp dụng trên tất cả các Đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam (*)
Hãy liên hệ Đại lý gần nhất hoặc Hotline 1800- 588 888 để biết thêm chi tiết chương trình

(*) Số lượng quà tặng có hạn, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn mà không cần báo trước.

Tặng ngay 01 lọc dầu (nhớt) miễn phí cho Khách hàng có xe Transit khi vào bảo dưỡng có thay dầu động cơ từ ngày 15/12/2020 - 31/01/2021. Chương trình áp dụng trên tất cả các Đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam (*)
Hãy liên hệ Đại lý gần nhất hoặc Hotline 1800- 588 888 để biết thêm chi tiết chương trình

(*) Số lượng quà tặng có hạn, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn mà không cần báo trước.

CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRANSIT

    

   

Top