Home > About > News Events > 2019 > CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG HẾT HẠN BẢO HÀNH TIÊU CHUẨN
CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG HẾT HẠN BẢO HÀNH TIÊU CHUẨN
05/10/19

Chúng tôi xin được thông báo Chương trình ưu đãi dành cho Quý khách hàng sở hữu xe Ford đang hết hạn Bảo hành tiêu chuẩn(*) đến làm dịch vụ tại các Đại lý  Ủy quyền và chi nhánh của Ford trên toàn quốc :

 • Tiết kiệm 10% so với bảo dưỡng thông thường khi mua thẻ dầu (nhớt) và lọc dầu (nhớt) 1 lần chỉ có giá trị sử dụng trong tháng 10 và tháng 11.2019
 • Tiết kiệm đến 20% so với bảo dưỡng thông thường khi mua thẻ dầu (nhớt) và lọc (nhớt) 2 lần sử dụng trong 12 tháng/20,000km tùy điều kiện nào đến trước

Quý khách hãy nhanh chóng đặt lịch hẹn hoặc liên hệ với Đại lý Ủy quyền của Ford Việt Nam gần nhất để biết thêm chi tiết chương trình.

Thời gian: Chương trình áp dụng từ ngày 05/10/2019 đến hết ngày 30/11/2019

Lưu ý:

 • Thẻ dầu 1 lần chỉ có giá trị sử dụng trong tháng 10 và tháng 11.2019
 • Thẻ dầu 2 lần có giá trị sử dụng trong 12 tháng/20,000 km tùy theo điều kiện nào đến trước
 • Bảo hành tiêu chuẩn có thời hạn là 3 năm/100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước
 • Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước

Chúng tôi xin được thông báo Chương trình ưu đãi dành cho Quý khách hàng sở hữu xe Ford đang hết hạn Bảo hành tiêu chuẩn(*) đến làm dịch vụ tại các Đại lý  Ủy quyền và chi nhánh của Ford trên toàn quốc :

 • Tiết kiệm 10% so với bảo dưỡng thông thường khi mua thẻ dầu (nhớt) và lọc dầu (nhớt) 1 lần chỉ có giá trị sử dụng trong tháng 10 và tháng 11.2019
 • Tiết kiệm đến 20% so với bảo dưỡng thông thường khi mua thẻ dầu (nhớt) và lọc (nhớt) 2 lần sử dụng trong 12 tháng/20,000km tùy điều kiện nào đến trước

Quý khách hãy nhanh chóng đặt lịch hẹn hoặc liên hệ với Đại lý Ủy quyền của Ford Việt Nam gần nhất để biết thêm chi tiết chương trình.

Thời gian: Chương trình áp dụng từ ngày 05/10/2019 đến hết ngày 30/11/2019

Lưu ý:

 • Thẻ dầu 1 lần chỉ có giá trị sử dụng trong tháng 10 và tháng 11.2019
 • Thẻ dầu 2 lần có giá trị sử dụng trong 12 tháng/20,000 km tùy theo điều kiện nào đến trước
 • Bảo hành tiêu chuẩn có thời hạn là 3 năm/100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước
 • Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước
service promotion for out of warranty customers
Top