Home > About > News Events > 2019 > Thông báo: Chương trình Triệu hồi Tuân thủ Quy định 17C18 – Cập nhật Phần mềm Hiệu chỉnh cho PCM xe Ford Transit
Thông báo: Chương trình Triệu hồi Tuân thủ Quy định 17C18 – Cập nhật Phần mềm Hiệu chỉnh cho PCM xe Ford Transit
31/05/19

Công ty TNHH Ford Việt Nam xin trân trọng thông báo về Chương triệu hồi tuân thủ quy định 17C18 – Cập nhật Phần mềm Hiệu chỉnh cho PCM xe Ford Transit được sản xuất trong khoảng từ ngày 22/10/2016 đến ngày 26/04/2017 tại nhà máy Ford tại Hải Dương.

Trên các xe Ford Transit thuộc diện ảnh hưởng của chương trình phần mềm của Mô đun điều khiển động cơ PCM không thích hợp nên xe của Quý Khách hàng có thể không còn đáp ứng yêu cầu về khí thải của phương tiện giao thông sau một thời gian sử dụng

Công ty Ô tô Ford đã ủy quyền cho Đại lý Ford để thực hiện việc lập trình nâng cấp phần mềm đúng cho Mô-đun PCM trên xe của Quý Khách hàng. Việc kiểm tra, thay thế này được thực hiện hoàn toàn miễn phí (bao gồm phụ tùng và công lao động). .

Thống kê có khoảng 1370 xe Ford Transit thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này. Chúng tôi cũng đã gửi thư đến từng khách hàng sở hữu xe thuộc chương trình và đăng tải nội dung chương trình hài lòng khách hàng trên website của công ty tại: www.ford.com.vn.

Rất mong Quý khách hợp tác và sớm đặt lịch hẹn với đại lý Ford gần nhất để chúng tôi được phục vụ Quý khách. Thời gian cần thiết cho việc kiểm tra, thay thế này này khoảng ít hơn một nửa ngày làm việc. Tuy nhiên, do các yêu cầu về kế hoạch sửa chữa, Đại lý của quý khách hàng có thể cần giữ xe của Quý khách hàng thời gian dài hơn.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì tình trạng này và muốn đảm bảo rằng, với sự hỗ trợ của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ khắc phục tình trạng này. Chúng tôi cùng với Đại lý cam kết sẽ cung cấp dịch vụ và hỗ trợ Quý Khách hàng ở mức cao nhất.

Nếu Quý khách hàng gặp khó khăn khi lên lịch hẹn Cập nhật Phần mềm Hiệu chỉnh cho PCM xe Ford Transit với Đại lý, xin vui lòng liên hệ với Trung Tâm Quan Hệ Khách Hàng Công Ty Ford Việt Nam số: 1800-588888 (miễn phí). Nhân viên của chúng tôi rất hân hạnh được trợ giúp Quý khách hàng từ 8:00 – 17:00, thứ Hai đến thứ Sáu. Nếu quý Khách hàng không còn sở hữu chiếc xe và có địa chỉ của chủ sở hữu hiện tại, vui lòng liên hệ với Đường dây nóng của chúng tôi để cập nhật thông tin. Chương trình này tự động chuyển cho chủ sở hữu tiếp theo.

Kính báo!

Công ty TNHH Ford Việt Nam xin trân trọng thông báo về Chương triệu hồi tuân thủ quy định 17C18 – Cập nhật Phần mềm Hiệu chỉnh cho PCM xe Ford Transit được sản xuất trong khoảng từ ngày 22/10/2016 đến ngày 26/04/2017 tại nhà máy Ford tại Hải Dương.

Trên các xe Ford Transit thuộc diện ảnh hưởng của chương trình phần mềm của Mô đun điều khiển động cơ PCM không thích hợp nên xe của Quý Khách hàng có thể không còn đáp ứng yêu cầu về khí thải của phương tiện giao thông sau một thời gian sử dụng

Công ty Ô tô Ford đã ủy quyền cho Đại lý Ford để thực hiện việc lập trình nâng cấp phần mềm đúng cho Mô-đun PCM trên xe của Quý Khách hàng. Việc kiểm tra, thay thế này được thực hiện hoàn toàn miễn phí (bao gồm phụ tùng và công lao động). .

Thống kê có khoảng 1370 xe Ford Transit thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này. Chúng tôi cũng đã gửi thư đến từng khách hàng sở hữu xe thuộc chương trình và đăng tải nội dung chương trình hài lòng khách hàng trên website của công ty tại: www.ford.com.vn.

Rất mong Quý khách hợp tác và sớm đặt lịch hẹn với đại lý Ford gần nhất để chúng tôi được phục vụ Quý khách. Thời gian cần thiết cho việc kiểm tra, thay thế này này khoảng ít hơn một nửa ngày làm việc. Tuy nhiên, do các yêu cầu về kế hoạch sửa chữa, Đại lý của quý khách hàng có thể cần giữ xe của Quý khách hàng thời gian dài hơn.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì tình trạng này và muốn đảm bảo rằng, với sự hỗ trợ của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ khắc phục tình trạng này. Chúng tôi cùng với Đại lý cam kết sẽ cung cấp dịch vụ và hỗ trợ Quý Khách hàng ở mức cao nhất.

Nếu Quý khách hàng gặp khó khăn khi lên lịch hẹn Cập nhật Phần mềm Hiệu chỉnh cho PCM xe Ford Transit với Đại lý, xin vui lòng liên hệ với Trung Tâm Quan Hệ Khách Hàng Công Ty Ford Việt Nam số: 1800-588888 (miễn phí). Nhân viên của chúng tôi rất hân hạnh được trợ giúp Quý khách hàng từ 8:00 – 17:00, thứ Hai đến thứ Sáu. Nếu quý Khách hàng không còn sở hữu chiếc xe và có địa chỉ của chủ sở hữu hiện tại, vui lòng liên hệ với Đường dây nóng của chúng tôi để cập nhật thông tin. Chương trình này tự động chuyển cho chủ sở hữu tiếp theo.

Kính báo!

Top