Home > About > News Events > 2018 > THU HỒI XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ
THU HỒI XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ
01/01/18

Ngày 22 tháng 05 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg quy định về thu hồi, xử lý Sản phẩm thải bỏ (“Quyết định 16”). Theo đó, Công ty TNHH Ford Việt Nam với tư cách nhà sản xuất, nhà nhập khẩu có trách nhiệm thu hồi xử lý đối với sản phẩm do Công ty sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và bán tại thị trường Việt Nam. Nhằm mục đích tuân thủ quy định pháp luật, Công ty TNHH Ford Việt Nam kính thông báo các thông tin về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ như sau:

1. Đối tượng thu hồi

Theo quy định của Quyết định 16, đối tượng thu hồi là các sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc được thải bỏ, gồm có:

 • Ắc quy ô tô các loại
 • Đầu đĩa DVD, VCD, CD và các loại đầu đọc băng đĩa khác lắp trên xe ô tô
 • Dầu nhớt ô tô các loại
 • Điều hòa ô tô
 • Săm lốp ô tô các loại
 • Xe ô tô nguyên chiếc

2. Danh sách Điểm thu hồi Sản phẩm thải bỏ

STT
Tên điểm thu hồi
Địa chỉ
(gồm cả điện thoại, fax, email)
Loại hình
(điểm cơ sở, tập trung...)

1

Nhà máy Lắp ráp Công ty TNHH Ford Việt Nam Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
SĐT: 0220 389 9901
Fax: 0220 389 9906
Điểm thu hồi tập trung

 

Ngày 22 tháng 05 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg quy định về thu hồi, xử lý Sản phẩm thải bỏ (“Quyết định 16”). Theo đó, Công ty TNHH Ford Việt Nam với tư cách nhà sản xuất, nhà nhập khẩu có trách nhiệm thu hồi xử lý đối với sản phẩm do Công ty sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và bán tại thị trường Việt Nam. Nhằm mục đích tuân thủ quy định pháp luật, Công ty TNHH Ford Việt Nam kính thông báo các thông tin về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ như sau:

1. Đối tượng thu hồi

Theo quy định của Quyết định 16, đối tượng thu hồi là các sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc được thải bỏ, gồm có:

 • Ắc quy ô tô các loại
 • Đầu đĩa DVD, VCD, CD và các loại đầu đọc băng đĩa khác lắp trên xe ô tô
 • Dầu nhớt ô tô các loại
 • Điều hòa ô tô
 • Săm lốp ô tô các loại
 • Xe ô tô nguyên chiếc

2. Danh sách Điểm thu hồi Sản phẩm thải bỏ

STT
Tên điểm thu hồi
Địa chỉ
(gồm cả điện thoại, fax, email)
Loại hình
(điểm cơ sở, tập trung...)

1

Nhà máy Lắp ráp Công ty TNHH Ford Việt Nam Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
SĐT: 0220 389 9901
Fax: 0220 389 9906
Điểm thu hồi tập trung

 

Top