Home > About > News Events > 2018 > Thông báo: Chương trình triệu hồi an toàn - Thay thế Khóa ngậm cửa bên xe Ford Fiesta
Thông báo: Chương trình triệu hồi an toàn - Thay thế Khóa ngậm cửa bên xe Ford Fiesta
03/12/18

Công ty TNHH Ford Việt Nam xin trân trọng thông báo về Chương trình triệu hồi an toàn thay thế khóa ngậm cửa bên xe Ford Fiesta được sản xuất trong khoảng từ ngày 02/11/2010 đến 15/11/2013 tại nhà máy Ford tại Hải Dương.

Trên các xe Fiesta thuộc diện ảnh hưởng của chương trình có lò xo khóa ngậm cửa xe (không gồm cửa hậu) có thể bị gãy. Tình trạng này thông thường sẽ khiến cho cửa xe không chốt được. Trong một số tình huống nhất định, khi cánh cửa có thể đã được đóng, cửa có thể bị bung chốt khóa trong khi xe đang vận hành. Vấn đề này được chúng tôi phát hiện ra trong quá trình lắng nghe phản hồi thực tế của khách hàng của Ford.

Công ty Ô tô Ford đã ủy quyền cho Đại lý Ford để kiểm tra và thay thế khóa ngậm cửa bên xe Ford Fiesta nếu cần. Việc kiểm tra, thay thế này được thực hiện hoàn toàn miễn phí (bao gồm phụ tùng và công sửa chữa). Nếu Quý Khách hàng đã phải thanh toán chi phí sửa chữa (thay mới) khóa ngậm cửa bên trước ngày thư này được phát hành, Quý Khách hàng vẫn cần mang xe đến Đại lý để được kiểm tra nhằm đảm bảo khóa ngậm cửa đã được thay thế trên xe của Quý Khách hàng là loại mới nhất và thực hiện các thủ tục để Ford Việt Nam hoàn trả các chi phí có liên quan đã trả.

Thống kê có khoảng 6,318 xe Ford Fiesta thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này. Chúng tôi cũng đã gửi thư đến từng khách hàng sở hữu xe thuộc chương trình và đăng tải nội dung chương trình hài lòng khách hàng trên website của công ty tại: www.ford.com.vn.

Rất mong Quý khách hợp tác và sớm đặt lịch hẹn với đại lý Ford gần nhất để chúng tôi được phục vụ Quý khách. Thời gian cần thiết cho việc kiểm tra, thay thế này này khoảng ít hơn một nửa ngày làm việc. Tuy nhiên, do các yêu cầu về kế hoạch sửa chữa, Đại lý của quý khách hàng có thể cần giữ xe của Quý khách hàng thời gian dài hơn.

Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự bất tiện này và mong muốn mang đến những trải nghiệm khách hàng tốt nhất cho Quý khách.

Nếu Quý khách hàng gặp khó khăn khi lên lịch hẹn kiểm tra, thay thế khóa ngậm cửa bên xe Ford Fiesta với Đại lý, xin vui lòng liên hệ với Trung Tâm Quan Hệ Khách Hàng Công Ty Ford Việt Nam số: 1800-588888 (miễn phí). Nhân viên của chúng tôi rất hân hạnh được trợ giúp Quý khách hàng từ 8:00 – 17:00, thứ Hai đến thứ Sáu. Chương trình này tự động chuyển cho chủ sở hữu tiếp theo

Kính báo!

Công ty TNHH Ford Việt Nam xin trân trọng thông báo về Chương trình triệu hồi an toàn thay thế khóa ngậm cửa bên xe Ford Fiesta được sản xuất trong khoảng từ ngày 02/11/2010 đến 15/11/2013 tại nhà máy Ford tại Hải Dương.

Trên các xe Fiesta thuộc diện ảnh hưởng của chương trình có lò xo khóa ngậm cửa xe (không gồm cửa hậu) có thể bị gãy. Tình trạng này thông thường sẽ khiến cho cửa xe không chốt được. Trong một số tình huống nhất định, khi cánh cửa có thể đã được đóng, cửa có thể bị bung chốt khóa trong khi xe đang vận hành. Vấn đề này được chúng tôi phát hiện ra trong quá trình lắng nghe phản hồi thực tế của khách hàng của Ford.

Công ty Ô tô Ford đã ủy quyền cho Đại lý Ford để kiểm tra và thay thế khóa ngậm cửa bên xe Ford Fiesta nếu cần. Việc kiểm tra, thay thế này được thực hiện hoàn toàn miễn phí (bao gồm phụ tùng và công sửa chữa). Nếu Quý Khách hàng đã phải thanh toán chi phí sửa chữa (thay mới) khóa ngậm cửa bên trước ngày thư này được phát hành, Quý Khách hàng vẫn cần mang xe đến Đại lý để được kiểm tra nhằm đảm bảo khóa ngậm cửa đã được thay thế trên xe của Quý Khách hàng là loại mới nhất và thực hiện các thủ tục để Ford Việt Nam hoàn trả các chi phí có liên quan đã trả.

Thống kê có khoảng 6,318 xe Ford Fiesta thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này. Chúng tôi cũng đã gửi thư đến từng khách hàng sở hữu xe thuộc chương trình và đăng tải nội dung chương trình hài lòng khách hàng trên website của công ty tại: www.ford.com.vn.

Rất mong Quý khách hợp tác và sớm đặt lịch hẹn với đại lý Ford gần nhất để chúng tôi được phục vụ Quý khách. Thời gian cần thiết cho việc kiểm tra, thay thế này này khoảng ít hơn một nửa ngày làm việc. Tuy nhiên, do các yêu cầu về kế hoạch sửa chữa, Đại lý của quý khách hàng có thể cần giữ xe của Quý khách hàng thời gian dài hơn.

Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự bất tiện này và mong muốn mang đến những trải nghiệm khách hàng tốt nhất cho Quý khách.

Nếu Quý khách hàng gặp khó khăn khi lên lịch hẹn kiểm tra, thay thế khóa ngậm cửa bên xe Ford Fiesta với Đại lý, xin vui lòng liên hệ với Trung Tâm Quan Hệ Khách Hàng Công Ty Ford Việt Nam số: 1800-588888 (miễn phí). Nhân viên của chúng tôi rất hân hạnh được trợ giúp Quý khách hàng từ 8:00 – 17:00, thứ Hai đến thứ Sáu. Chương trình này tự động chuyển cho chủ sở hữu tiếp theo

Kính báo!

Top