Home > About > News Events > 2017 > CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DỊCH VỤ CHÀO THU 2017
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DỊCH VỤ CUỐI NĂM 2017
17/11/17

Công ty TNHH Ford Việt Nam xin trân trọng thông báo về Chương trình khuyến mại dịch vụ cuối năm 2017:

Tất cả các khách hàng Ford khi đến bảo dưỡng tại tất cả các Đại lý Ford ủy quyền trên toàn quốc sẽ được giảm ngay 15% trên giá bán lẻ dầu động cơ và lọc dầu (nhớt) khi làm bảo dưỡng chính hãng.

Lưu ý:  Ford Việt Nam không áp dụng đồng thời chương trình này với chương trình khuyến mãi/ ưu đãi khác nếu có.

Thời gian: Từ ngày 17/11/2017 đến hết 31/12/2017

Công ty TNHH Ford Việt Nam xin trân trọng thông báo về Chương trình khuyến mại dịch vụ cuối năm 2017:

Tất cả các khách hàng Ford khi đến bảo dưỡng tại tất cả các Đại lý Ford ủy quyền trên toàn quốc sẽ được giảm ngay 15% trên giá bán lẻ dầu động cơ và lọc dầu (nhớt) khi làm bảo dưỡng chính hãng.

Lưu ý:  Ford Việt Nam không áp dụng đồng thời chương trình này với chương trình khuyến mãi/ ưu đãi khác nếu có.

Thời gian: Từ ngày 17/11/2017 đến hết 31/12/2017 

img

Hãy gọi 1800-588 888 hoặc liên hệ Đại lý để biết thêm chi tiết

Hãy gọi 1800-588 888 hoặc liên hệ Đại lý để biết thêm chi tiết

Top