Home > About > News Events > 2015 > Chương trinh Hướng dẫn Lái xe An toàn, Thân thiện Môi trường 2014
Chương trinh Hướng dẫn Lái xe An toàn, Thân thiện Môi trường 2014
04/01/15

Chương trình thường niên "Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện Môi trường" của Ford Việt Nam trong năm 2014 đã được diễn ra tại Hà Nội, Nhà Trang, TP Hồ Chí Minh và mới đây vào cuối tháng 10 là thành phố Cần Thơ và tháng 11 tại Bắc Ninh và Hà Nội, với mục tiêu đào tạo về lý thuyết và thực hành cho hơn 1.500 người lái xe trên cả nước. Năm nay là năm thứ 7 liên tiếp chương trình diễn ra ở Việt Nam.

Đến dự một buổi tập huấn của chương trình tại Bắc Ninh, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đánh giá cao những đóng góp thiết thực và bền bỉ của chương trình trong việc thay đổi hành vi và ý thức của những người tham gia giao thông tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tất cả các tin tức

Chương trình thường niên "Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện Môi trường" của Ford Việt Nam trong năm 2014 đã được diễn ra tại Hà Nội, Nhà Trang, TP Hồ Chí Minh và mới đây vào cuối tháng 10 là thành phố Cần Thơ và tháng 11 tại Bắc Ninh và Hà Nội, với mục tiêu đào tạo về lý thuyết và thực hành cho hơn 1.500 người lái xe trên cả nước. Năm nay là năm thứ 7 liên tiếp chương trình diễn ra ở Việt Nam.

Đến dự một buổi tập huấn của chương trình tại Bắc Ninh, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đánh giá cao những đóng góp thiết thực và bền bỉ của chương trình trong việc thay đổi hành vi và ý thức của những người tham gia giao thông tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tất cả các tin tức

Top