Khám phá LỊCH SỬ CÔNG TY | Liên hệ | Ford VN

LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
KBA Copy: 1800-588888
1800-588888

Trung tâm quan hệ khách hàng ( Call center)

Đường dây nóng miễn phí hoạt động từ 8h00 đến 17h00 - Thứ hai đến Thứ sáu ( trừ ngày lễ )

1800-588888

Trung tâm quan hệ khách hàng ( Call center)

Đường dây nóng miễn phí hoạt động từ 8h00 đến 17h00 - Thứ hai đến Thứ sáu ( trừ ngày lễ )

KBA Copy: 1800-588888
fordvn@ford.com

Email liên hệ (Từ thứ 2 đến thứ 6)

Công ty Ford Việt Nam, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

fordvn@ford.com

Email liên hệ (Từ thứ 2 đến thứ 6)

Công ty Ford Việt Nam, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Tìm đại lý gần nhất

{{ mainCtrl.errorMessage }}

Ý bạn là…

Không có địa điểm nào được tìm thấy. Vui lòng mở rộng tìm kiếm khác

Không có địa điểm nào được tìm thấy. Vui lòng thử một tìm kiếm khác

Đã có một lỗi đối với yêu cầu của Bạn

Bạn không kết nối được với Internet hoặc ngoại tuyến

Vị trí địa lý không được hỗ trợ bởi trình duyệt này

Người sử dụng từ chối yêu cầu vị trí địa lý

Thông tin vị trí không có sẵn

Hết thời gian yêu cầu vị trí người sử dụng

Một lỗi không rõ đã xảy ra

{{dealer.PrimaryPhone}}

{{ addressLine }}

Bán hàng mở cửa đến {{dealer.todayClosingTime}}

 

{{dealer.DealerName}}

Bán hàng mở cửa đến {{dealer.todayClosingTime}}

{{dealer.formattedDistance}}

 

<%-DealerName%>

<% if (serviceList) { %>

<%-serviceList%>

<% } %> <% if (todayClosingTime) { %>

Bán hàng mở cửa đến <%-todayClosingTime%>

<% } %>
<% _.forEach(formattedAddress, function(addressLine) { %>

<%- addressLine %>

<% });%>
<% if (PrimaryPhone) { %>

<%- PrimaryPhone %>

<% } %> <% if (Fax) { %>

<%- Fax %>

<% } %> <% if (PrimaryURL && PrimaryURL !='http://-' ) { %>

Mở cửa sổ mới Truy tập website đại lý

<% } %>

  Chỉ dẫn

 
Top