Home > Trucks > Transit

Ford Việt Nam - Ford Transit

Giá từ: 872,000,000 VNĐ

Động cơ:

Động cơ:

Turbo Diesel - TDCi 2.4L
Số chỗ: 16

Ford Transit - Loại xe

So sánh các loại xe

Bắt đầu xem

Bắt đầu xem

Màu xe

Màu xe
 • Trắng Kim cương
  Trắng Kim cương
 • Bạc Ánh Kim
  Bạc Ánh Kim
 • Đỏ Ngọc Rubby
  Đỏ Ngọc Rubby
 • Xanh Dương
  Xanh Dương
 • Bạc Ánh Hồng
  Bạc Ánh Hồng
 • Ghi Ánh Thép
  Ghi Ánh Thép
 • Trắng Kim cương
  Trắng Kim cương
 • Bạc Ánh Kim
  Bạc Ánh Kim
 • Đỏ Ngọc Rubby
  Đỏ Ngọc Rubby
 • Xanh Dương
  Xanh Dương
 • Bạc Ánh Hồng
  Bạc Ánh Hồng
 • Ghi Ánh Thép
  Ghi Ánh Thép
 • Trắng Kim cương
  Trắng Kim cương
 • Bạc Ánh Kim
  Bạc Ánh Kim
 • Đỏ Ngọc Rubby
  Đỏ Ngọc Rubby
 • Xanh Dương
  Xanh Dương
 • Bạc Ánh Hồng
  Bạc Ánh Hồng
 • Ghi Ánh Thép
  Ghi Ánh Thép
 • Trắng Kim cương
  Trắng Kim cương
 • Bạc Ánh Kim
  Bạc Ánh Kim
 • Đỏ Ngọc Rubby
  Đỏ Ngọc Rubby
 • Xanh Dương
  Xanh Dương
 • Bạc Ánh Hồng
  Bạc Ánh Hồng
 • Ghi Ánh Thép
  Ghi Ánh Thép