Home > Trucks > Transit

Ford Transit - Giải Pháp Vận Chuyển Hành Khách Hàng Đầu | Ford VN

Giá từ:

798,000,000 VNĐ

798,000,000 VNĐ

Động cơ:

TDCi

2.4L 

Số chỗ:
16 chỗ ngồi

Ford Transit - Loại xe

So sánh các loại xe

Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm nhiều hơn?

Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm nhiều hơn?