Home > Trucks > Ranger Homepage

Ford Vietnam Limited

Giá từ:

619,000,000 VNĐ

619,000,000 VNĐ

Động cơ:

TDCi

2.2L 

TDCi

3.2L 

Số chỗ:

5 

Ranger Mạnh mẽ hơn, Thông minh hơn.

Ranger Mạnh mẽ hơn, Thông minh hơn.

Built Ford Tough. Xem tất cả thử nghiệm

Built Ford Tough. Xem tất cả thử nghiệm

Ranger Mới - Loại xe

So sánh các loại xe