Raptor Thế Hệ Mới

 

Bạn có nghe thấy tiếng gầm gừ?

Bạn có nghe thấy tiếng gầm gừ?

Được thiết kế và chế tạo để đẩy xa hơn những giới hạn của khả năng vận hành. Đây là chiếc xe hoàn hảo dành riêng cho một thế hệ chủ nhân Raptor hoàn toàn mới.


#Ford #NextGenRaptor
#PushingTheLimit
#RaptorTheHeMoi
#ThuThachTanCungGioiHan