Home > Promotion Corner > Tourneo

Chương Trình Khuyến Mãi Xe Ford Tourneo từ Ford Việt Nam | Ford VN

Tourneo Landing Promotion Banner
Ford Tourneo Titanium Ecoboost - Ford Việt Nam

Tourneo Titanium Ecoboost 2.0L
Giá niêm yết : 1,069,000,000 vnd
Ưu đãi : 30 Triệu đồng (Áp dụng cho xe sản xuất năm 2020)

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Tourneo Titanium Ecoboost 2.0L
Giá niêm yết : 1,069,000,000 vnd
Ưu đãi : 30 Triệu đồng (Áp dụng cho xe sản xuất năm 2020)

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Ford Tourneo Trend Ecoboost - Ford Việt Nam

Tourneo Trend Ecoboost 2.0L
Giá niêm yết : 999,000,000 vnd
Ưu đãi : 30 Triệu đồng (Áp dụng cho xe sản xuất năm 2020)

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Tourneo Trend Ecoboost 2.0L
Giá niêm yết : 999,000,000 vnd
Ưu đãi : 30 Triệu đồng (Áp dụng cho xe sản xuất năm 2020)

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue