Home > Promotion Corner

Chương trình khuyến mại

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Ford Focus

Ford Focus

FOCUS 1.5L TITANIUM 4 CỬA

Focus 1.5L EcoBoost Titanium 4 cửa
Giá niêm yết :770,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Focus 1.5L EcoBoost Titanium 4 cửa
Giá niêm yết :770,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Focus 1.5L EcoBoost Spot+ 5 cửa

Focus 1.5L EcoBoost Spot+ 5 cửa
Giá niêm yết :770,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Focus 1.5L EcoBoost Spot+ 5 cửa
Giá niêm yết :770,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Focus Trend 1.5L 4 cửa

Focus Trend 1.5L 4 cửa
Giá niêm yết : 626,000,000 vnd
Ưu đãi : 15,000,000 vnd

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Focus Trend 1.5L 4 cửa
Giá niêm yết : 626,000,000 vnd
Ưu đãi : 15,000,000 vnd

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Focus Trend 1.5L 5 cửa

Focus Trend 1.5L 5 cửa
Giá niêm yết : 626,000,000 vnd
Ưu đãi : 15,000,000 vnd

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Focus Trend 1.5L 5 cửa
Giá niêm yết : 626,000,000 vnd
Ưu đãi : 15,000,000 vnd

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Ford Ecosport

Ford Ecosport

Ford Ecosport

Ecosport 1.0L AT Titanium

Ecosport 1.0L AT Titanium
Giá niêm yết :689,000,000 vnd
Ưu đãi :Tặng thêm 10 triệu

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Ecosport 1.0L AT Titanium
Giá niêm yết :689,000,000 vnd
Ưu đãi :Tặng thêm 10 triệu

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Ecosport 1.5L AT Titanium

Ecosport 1.5L AT Titanium
Giá niêm yết :648,000,000 vnd
Ưu đãi :Tặng thêm 10 triệu

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Ecosport 1.5L AT Titanium
Giá niêm yết :648,000,000 vnd
Ưu đãi :Tặng thêm 10 triệu

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Ecosport 1.5L AT Trend

Ecosport 1.5L AT Trend
Giá niêm yết :593,000,000 vnd
Ưu đãi :Tặng thêm 30 triệu

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Ecosport 1.5L AT Trend
Giá niêm yết :593,000,000 vnd
Ưu đãi :Tặng thêm 30 triệu

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Ecosport 1.5L AT Ambiente

Ecosport 1.5L AT Ambiente
Giá niêm yết :569,000,000 vnd
Ưu đãi :Tặng thêm 10 triệu

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Ecosport 1.5L AT Ambiente
Giá niêm yết :569,000,000 vnd
Ưu đãi :Tặng thêm 10 triệu

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Ecosport 1.5L MT Ambiente

Ecosport 1.5L MT Ambiente
Giá niêm yết :545,000,000 vnd
Ưu đãi :Tặng thêm 10 triệu

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Ecosport 1.5L MT Ambiente
Giá niêm yết :545,000,000 vnd
Ưu đãi :Tặng thêm 10 triệu

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Ford Everest

Ford Everest

Ford Ecosport

Everest Titanium 2.0L AT 4WD

Everest Titanium 2.0L AT 4WD
Giá niêm yết :1,399,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Everest Titanium 2.0L AT 4WD
Giá niêm yết :1,399,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Everest Titanium 2.0L AT 4x2

Everest Titanium 2.0L AT 4x2
Giá niêm yết :1,177,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Everest Titanium 2.0L AT 4x2
Giá niêm yết :1,177,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Everest Trend 2.0L AT 4x2

Everest Trend 2.0L AT 4x2
Giá niêm yết :1,112,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Everest Trend 2.0L AT 4x2
Giá niêm yết :1,112,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Everest Ambiente 2.0L AT 4x2

Everest Ambiente 2.0L AT 4x2
Giá niêm yết :1,052,000,000 vnd
Ưu đãi : 25,000,000 vnđ


Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Everest Ambiente 2.0L AT 4x2
Giá niêm yết :1,052,000,000 vnd
Ưu đãi : 25,000,000 vnđ

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Everest Ambiente 2.0L MT 4x2

Everest Ambiente 2.0L MT 4x2
Giá niêm yết : 999,000,000 vnd
Ưu đãi : 25,000,000 vnđ


Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Everest Ambiente 2.0L MT 4x2
Giá niêm yết : 999,000,000 vnd
Ưu đãi : 25,000,000 vnđ

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Ford Explorer

Ford Explorer

Explorer 2.3 Ecosboost AT 4WD

Explorer 2.3 Ecosboost AT 4WD
Giá niêm yết : 2,268,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Explorer 2.3 Ecosboost AT 4WD
Giá niêm yết : 2,268,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Ford Ranger

Ford Ranger

RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4

RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4
Giá niêm yết : 918,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4
Giá niêm yết : 918,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X2

RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X2
Giá niêm yết : 853,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X2
Giá niêm yết : 853,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

RANGER XLT 2.2L 4X4 AT

RANGER XLT 2.2L 4X4 AT
Giá niêm yết : 779,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

RANGER XLT 2.2L 4X4 AT
Giá niêm yết : 779,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

RANGER XLT 2.2L 4X4 MT

RANGER XLT 2.2L 4X4 MT
Giá niêm yết : 754,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

RANGER XLT 2.2L 4X4 MT
Giá niêm yết : 754,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

RANGER XLS 2.2L 4X2 AT

RANGER XLS 2.2L 4X2 AT
Giá niêm yết : 650,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

RANGER XLS 2.2L 4X2 AT
Giá niêm yết : 650,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

RANGER XLS 2.2L 4X2 MT

RANGER XLS 2.2L 4X2 MT
Giá niêm yết : 630,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

RANGER XLS 2.2L 4X2 MT
Giá niêm yết : 630,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

RANGER XL 2.2L 4X4 MT

RANGER XL 2.2L 4X4 MT
Giá niêm yết : 616,000,000 vnd
Ưu đãi : 20,000,000 vnđ

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

RANGER XL 2.2L 4X4 MT
Giá niêm yết : 616,000,000 vnd
Ưu đãi : 20,000,000 vnđ

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Ford Ranger Raptor

Ford Ranger Raptor

RANGER RAPTOR 2.0L AT 4x4

RANGER RAPTOR 2.0L AT 4x4
Giá niêm yết : 1,198,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

RANGER RAPTOR 2.0L AT 4x4
Giá niêm yết : 1,198,000,000 vnd
Ưu đãi : 0

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Ford Transit

Ford Transit

Transit Cao cấp

Transit Cao cấp
Giá niêm yết : 845,000,000 vnd
Ưu đãi : Tặng 1 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Transit Cao cấp
Giá niêm yết : 845,000,000 vnd
Ưu đãi : Tặng 1 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Transit Tiêu chuẩn – Gói trang bị thêm

Transit Tiêu chuẩn – Gói trang bị thêm
Giá niêm yết : 805,000,000 vnd
Ưu đãi : Tặng 1 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Transit Tiêu chuẩn – Gói trang bị thêm
Giá niêm yết : 805,000,000 vnd
Ưu đãi : Tặng 1 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Transit Tiêu chuẩn

Transit Tiêu chuẩn
Giá niêm yết : 798,000,000 vnd
Ưu đãi : Tặng 1 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue

Transit Tiêu chuẩn
Giá niêm yết : 798,000,000 vnd
Ưu đãi : Tặng 1 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Tìm hiểu thêm
Tải Catalogue