Home > Promotion Corner

Chương Trình Khuyến Mãi Xe Hơi, Xe Giảm Giá | Ford Việt Nam

Chương Trình Khuyến Mãi Xe Ford Mới Nhất

Chương Trình Khuyến Mãi Xe Ford Mới Nhất

Ford Ecosport

Ford Ecosport

Ford Ecosport

Khuyến mãi xe Ford Ecosport 1.0L AT Titanium- Ford Việt Nam

Ecosport 1.0L AT Titanium Mới 
Giá niêm yết :686,000,000 vnd
Ưu đãi : 25 Triệu đồng - Hỗ trợ một phần trước bạ

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Ecosport 1.0L AT Titanium Mới
Giá niêm yết :686,000,000 vnd
Ưu đãi : 25 Triệu đồng - Hỗ trợ một phần trước bạ

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Khuyến mãi xe Ford Ecosport 1.5L AT Titanium- Ford Việt Nam

Ecosport 1.5L AT Titanium Mới
Giá niêm yết :646,000,000 vnd
Ưu đãi : 25 Triệu đồng - Hỗ trợ một phần trước bạ

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Ecosport 1.5L AT Titanium Mới
Giá niêm yết :646,000,000 vnd
Ưu đãi : 25 Triệu đồng - Hỗ trợ một phần trước bạ

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Khuyến mãi xe Ford Ecosport 1.5L AT Trend- Ford Việt Nam

Ecosport 1.5L AT Trend Mới
Giá niêm yết :603,000,000 vnd
Ưu đãi : 25 Triệu đồng - Hỗ trợ một phần trước bạ

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Ecosport 1.5L AT Trend Mới
Giá niêm yết :603,000,000 vnd
Ưu đãi : 25 Triệu đồng - Hỗ trợ một phần trước bạ

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Ford Everest

Ford Everest

Ford Ecosport

Khuyến mãi xe Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD- Ford Việt Nam

Everest Titanium 2.0L AT 4WD
Giá niêm yết :1,399,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng - Hỗ trợ một phần phí trước bạ

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Everest Titanium 2.0L AT 4WD
Giá niêm yết :1,399,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng - Hỗ trợ một phần phí trước bạ

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Khuyến mãi xe Ford Everest Titanium 2.0L AT 4x2- Ford Việt Nam

Everest Titanium 2.0L AT 4x2
Giá niêm yết :1,181,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng - Hỗ trợ một phần phí trước bạ

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Everest Titanium 2.0L AT 4x2
Giá niêm yết :1,181,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng - Hỗ trợ một phần phí trước bạ

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Khuyến mãi xe Ford Everest Ambiente 2.0L AT 4x2- Ford Việt Nam

Everest Ambiente 2.0L AT 4x2
Giá niêm yết :1,052,000,000 vnd

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Everest Ambiente 2.0L AT 4x2
Giá niêm yết :1,052,000,000 vnd

 

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Khuyến mãi xe Ford Everest Ambiente 2.0L MT 4x2- Ford Việt Nam

Everest Ambiente 2.0L MT 4x2
Giá niêm yết : 999,000,000 vnd

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Everest Ambiente 2.0L MT 4x2
Giá niêm yết : 999,000,000 vnd

 

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Ford Explorer

Ford Explorer

Khuyến mãi xe Ford Explorer 2.3 Ecosboost AT 4WD- Ford Việt Nam

Explorer 2.3 Ecoboost AT 4WD
Giá niêm yết : 1,999,000,000 vnd

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Explorer 2.3 Ecoboost AT 4WD
Giá niêm yết : 1,999,000,000 vnd

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Ford Tourneo

Ford Tourneo

Ford Tourneo Titanium Ecoboost - Ford Việt Nam

Tourneo Titanium Ecoboost 2.0L
Giá niêm yết : 1,069,000,000 vnd
Ưu đãi : 30 Triệu đồng (Áp dụng cho xe sản xuất năm 2020)

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Tourneo Titanium Ecoboost 2.0L
Giá niêm yết : 1,069,000,000 vnd
Ưu đãi : 30 Triệu đồng (Áp dụng cho xe sản xuất năm 2020)

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Ford Tourneo Trend Ecoboost - Ford Việt Nam

Tourneo Trend Ecoboost 2.0L
Giá niêm yết : 999,000,000 vnd
Ưu đãi : 30 Triệu đồng (Áp dụng cho xe sản xuất năm 2020)

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Tourneo Trend Ecoboost 2.0L
Giá niêm yết : 999,000,000 vnd
Ưu đãi : 30 Triệu đồng (Áp dụng cho xe sản xuất năm 2020)

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Ford Ranger

Ford Ranger

Khuyến mãi xe Ford RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4- Ford Việt Nam

RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4
Giá niêm yết : 925,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4
Giá niêm yết : 925,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Khuyến mãi xe Ford RANGER XLS 2.2L 4X2 MT- Ford Việt Nam

RANGER XLS 2.2L 4X2 MT
Giá niêm yết : 630,000,000 vnd

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

RANGER XLS 2.2L 4X2 MT
Giá niêm yết : 630,000,000 vnd

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4 Limited

RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4 Limited
Giá niêm yết : 905,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4 Limited
Giá niêm yết : 905,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Khuyến mãi xe Ford RANGER XL 2.2L 4X4 MT- Ford Việt Nam

RANGER XL 2.2L 4X4 MT
Giá niêm yết : 616,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

RANGER XL 2.2L 4X4 MT
Giá niêm yết : 616,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

RANGER LTD 2.0L 4X4 AT

RANGER LTD 2.0L 4X4 AT
Giá niêm yết : 799,000,000 vnd

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

RANGER LTD 2.0L 4X4 AT
Giá niêm yết : 799,000,000 vnd

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Khuyến mãi xe Ford RANGER XLS 2.2L 4X2 AT- Ford Việt Nam

RANGER XLS 2.2L 4X2 AT
Giá niêm yết : 650,000,000 vnd

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

RANGER XLS 2.2L 4X2 AT
Giá niêm yết : 650,000,000 vnd

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Ford Ranger Raptor

Ford Ranger Raptor

Khuyến mãi xe Ford RANGER RAPTOR 2.0L AT 4x4- Ford Việt Nam

RANGER RAPTOR 2.0L AT 4x4
Giá niêm yết : 1,202,000,000 vnd

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

RANGER RAPTOR 2.0L AT 4x4
Giá niêm yết : 1,202,000,000 vnd

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Ford Transit

Ford Transit

Khuyến mãi xe Ford Transit Cao cấp- Ford Việt Nam

Transit Cao cấp
Giá niêm yết : 845,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng tương đương 6 tháng lãi suất 0% + Tặng 3 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Transit Cao cấp
Giá niêm yết : 845,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng tương đương 6 tháng lãi suất 0% + Tặng 3 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

- Ford Việt Nam Transit Tiêu chuẩn – Gói trang bị thêm- Ford Việt Nam

Transit Tiêu chuẩn – Gói trang bị thêm
Giá niêm yết : 805,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng tương đương 6 tháng lãi suất 0% + Tặng 3 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Transit Tiêu chuẩn – Gói trang bị thêm
Giá niêm yết : 805,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng tương đương 6 tháng lãi suất 0% + Tặng 3 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Khuyến mãi xe Ford Transit Tiêu chuẩn- Ford Việt Nam

Transit Tiêu chuẩn
Giá niêm yết : 798,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng tương đương 6 tháng lãi suất 0% + Tặng 3 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Transit Tiêu chuẩn
Giá niêm yết : 798,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng tương đương 6 tháng lãi suất 0% + Tặng 3 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue