Ford Việt Nam - Đội ngũ tư vấn bán hàng

Các dòng xe Ford

Các dòng xe Ford

fdgesf

fdgesf

Shopping Fleet Business

Khách hàng thương mại

Cung cấp giải pháp vận tải, dịch vụ tối ưu cho doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực. Hãy khám phá sự khác biệt của sản phẩm, dịch vụ và những hỗ trợ đặc biệt từ Ford Việt Nam.

Đăng ký

Khách hàng thương mại

Cung cấp giải pháp vận tải, dịch vụ tối ưu cho doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực. Hãy khám phá sự khác biệt của sản phẩm, dịch vụ và những hỗ trợ đặc biệt từ Ford Việt Nam.

Đăng ký

fdgesf

fdgesf

Shopping Fleet Government

Khách hàng cho thuê xe

Ford Việt Nam có chính sách hỗ trợ đặc biệt, thỏa mãn nhu cầu khách hàng là các công ty cho thuê xe/thuê mua tài chính. Ford Việt Nam cam kết cung cấp những chiếc xe với hiệu suất cao, tính năng an toàn bậc nhất, đặc biệt với chi phí vận hành thấp nhất

Đăng ký

Khách hàng cho thuê xe

Ford Việt Nam có chính sách hỗ trợ đặc biệt, thỏa mãn nhu cầu khách hàng là các công ty cho thuê xe/thuê mua tài chính. Ford Việt Nam cam kết cung cấp những chiếc xe với hiệu suất cao, tính năng an toàn bậc nhất, đặc biệt với chi phí vận hành thấp nhất

Đăng ký

fdgesf

fdgesf

Shopping Fleet Business

Khách hàng nhà nước

Với bề dày kinh nghiệm cung cấp xe cho chính phủ địa phưong và trung ương, Ford với dải sản phẩm đa dạng sẽ hỗ trợ Bạn và cộng đồng của bạn những chiếc xe công vụ có hiệu suất và công năng vượt trội.

Đăng ký

Khách hàng nhà nước

Với bề dày kinh nghiệm cung cấp xe cho chính phủ địa phưong và trung ương, Ford với dải sản phẩm đa dạng sẽ hỗ trợ Bạn và cộng đồng của bạn những chiếc xe công vụ có hiệu suất và công năng vượt trội.

Đăng ký

fdgesf

fdgesf

Shopping Fleet Business

Xe miễn thuế/xe đặc biệt

Hệ thống bán hàng dự án trên toàn cầu của Ford sẽ hỗ trợ bạn những dòng xe đặc chủng cho những dự án miễn thuế, các tổ chức phi chính phủ, dự án tài trợ, dự án của chính phủ

Đăng ký

Khách hàng nhà nước

Với bề dày kinh nghiệm cung cấp xe cho chính phủ địa phưong và trung ương, Ford với dải sản phẩm đa dạng sẽ hỗ trợ Bạn và cộng đồng của bạn những chiếc xe công vụ có hiệu suất và công năng vượt trội.

Đăng ký

Trung tâm bán hàng dự án của Ford

Đăng ký

Trung tâm bán hàng dự án của Ford

Đăng ký

Shopping Fleet Register Now

Đăng ký

Đăng nhập thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ ngay với quí vị

Đăng ký
Đăng nhập thông tin và chúng tôi sẽ liên
Shopping Fleet Email Us

fordvn@ford.com

Nếu có câu hỏi? Xin gửi email cho chúng tôi

fordvn@ford.com
Nếu có câu hỏi? Xin gửi email cho chúng tôi
Shopping Fleet Email Us

1800-588888

Xin đề nghị cung cấp số điện thoại

1800-588888

Xin đề nghị cung cấp số điện thoại
Top