Home > Commercials > 2016 Ranger > Built Ford Tough

Built Ford Tough

Thử thách Ranger tới tận cùng giới hạn

Thử thách Ranger tới tận cùng giới hạn

Ranger thế hệ mới được thiết kế để chinh phục mọi thử thách. Đội ngũ kỹ sư Ford đã chứng minh sức
bền bỉ và mạnh mẽ của dòng xe bán tải ưu việt này qua những cuộc thử nghiệm trong điều kiện đặc
biệt khắc nghiệt.

Thử thách Ranger tới tận cùng giới hạn

Ranger thế hệ mới được thiết kế để chinh phục mọi thử thách. Đội ngũ kỹ sư Ford đã chứng minh sức bền bỉ và mạnh mẽ của dòng xe bán tải ưu việt này qua những cuộc thử nghiệm trong điều kiện đặc biệt khắc nghiệt.