Home > SUVS > Ecosport > Master Page > Ecosport Homepage Mbox

Ecosport Homepage Mbox

Giá từ :

545,000,000 VNĐ

 

545,000,000 VNĐ

 

Động cơ:

Duratec Ti-VCT:

1.0L 

Ecoboost

1.5L 

Số chỗ:

5 

Chuyên Gia Đường Phố

Chuyên Gia Đường Phố

Đến những nơi không dành cho xe du lịch.
Bởi vì bạn làm được điều đó

Ổ gà, đường ngập, khe rãnh mấp mô. Với một chiếc xe du lịch, bạn có thể phải giảm tốc, thậm chí quay đầu. Nhưng chẳng thành vấn đề khi bạn ngồi trên EcoSport Mới.

Đến những nơi không dành cho xe du lịch.
Bởi vì bạn làm được điều đó

Ổ gà, đường ngập, khe rãnh mấp mô. Với một chiếc xe du lịch, bạn có thể phải giảm tốc, thậm chí quay đầu. Nhưng chẳng thành vấn đề khi bạn ngồi trên EcoSport Mới.

Ford Focus

Ford EcoSport - Loại xe

So sánh các loại xe
Ford Focus

Hãy là Chuyên Gia Đường Phố. Với Ford EcoSport Mới.

Hãy là Chuyên Gia Đường Phố. Với Ford EcoSport Mới.