Home > Promotion Corner > Transit

Chương Trình Khuyến Mãi Xe Ford Transit từ Ford Việt Nam | Ford VN

Explorer Transit
Khuyến mãi xe Ford Transit Cao cấp- Ford Việt Nam

Transit Cao cấp
Giá niêm yết : 845,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng tương đương 6 tháng lãi suất 0% + Tặng 3 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Transit Cao cấp
Giá niêm yết : 845,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng tương đương 6 tháng lãi suất 0% + Tặng 3 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

- Ford Việt Nam Transit Tiêu chuẩn – Gói trang bị thêm- Ford Việt Nam

Transit Tiêu chuẩn – Gói trang bị thêm
Giá niêm yết : 805,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng tương đương 6 tháng lãi suất 0% + Tặng 3 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Transit Tiêu chuẩn – Gói trang bị thêm
Giá niêm yết : 805,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng tương đương 6 tháng lãi suất 0% + Tặng 3 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Khuyến mãi xe Ford Transit Tiêu chuẩn- Ford Việt Nam

Transit Tiêu chuẩn
Giá niêm yết : 798,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng tương đương 6 tháng lãi suất 0% + Tặng 3 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue

Transit Tiêu chuẩn
Giá niêm yết : 798,000,000 vnd
Ưu đãi : 20 Triệu đồng tương đương 6 tháng lãi suất 0% + Tặng 3 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7

Đăng ký lái thử
Yêu cầu báo giá
Tải Catalogue